Krátkozrakosť

Nevidíte dobre do diaľky?

Krátkozrakosť (myopia)

Cena liečby už od 290 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Krátkozrakosť, nazývaná aj myopia, postihuje približne tretinu populácie. Ide o poruchu zraku, pri ktorej pacienti nevidia dobre do diaľky, predmety vzdialenejšie než 5 metrov vnímajú nejasne a pri pohľade sa snažia zaostriť, napríklad prižmúrením očí.

Je to spôsobené tým, že krátkozraké oko je dlhšie, než by malo byť, a preto nedokáže zobrazovať obrazy na sietnici ostro a jasne. Lúče z pozorovaného predmetu sa nekoncentrujú presne v ohnisku najostrejšieho videnia v strede sietnice ako u normálneho oka, ale ešte pred týmto bodom, a vytvárajú tak neostrý, rozmazaný obraz vzdialených predmetov.

Krátkozraké oko

Krátkozraké oko

Príznaky

Krátkozrakosť sa môže začať prejavovať už v rannom detstve, keď rodičia postrehnú, že dieťa číta „s nosom nalepeným” na knihu, alebo sa zdá, že vzdialené predmety si vôbec nevšíma, akoby ich ani nevidelo. Príznakmi krátkozrakosti môžu byť napríklad aj bolesti hlavy, pretože krátkozraký človek sa musí namáhať, aby svoju pozornosť zaostril na vzdialenejšie objekty.

Myopiu pomáha včas odhaliť odborné oftalmologické vyšetrenie. Ochorenie môže mať ľahkú, strednú a ťažkú formu. Pri najťažších formách sa krátkozrakosť môže zhoršovať až o 4 dioptrie za rok a vedie k degenerácii oka.

 

 

Liečba

Korekcia krátkozrakosti si vyžaduje mínusové sklá, tzv. rozptylky, ktoré vracajú posunuté ohnisko naspäť na sietnicu.

Krátkozrakosť je možné aj celkom odstrániť pomocou laserovej chirurgie alebo implantáciou takzvaných fakických šošoviek. Výber metódy závisí od veľkosti dioptrií a ďalších faktorov.

1

Laserová operácia

Bezbolestnou metódou odstránenia krátkozrakosti je napríklad laserová operácia s názvom iLASIK, ktorá dokáže korigovať krátkozrakosť úplne a na dlhý čas. Odstraňuje očnú vadu na podklade tzv. digitálnej mapy dioptrickej chyby. Digitálna mapa poskytuje presné informácie o vašej rohovke, jej zakrivení, nepravidelnosti či prítomnosti dioptrických chýb a umožňuje našim špecialistom vykonať operáciu na základe individuálnych a jedinečných potrieb vášho oka. Už po 12 hodinách od bezbolestného laserového zákroku sa pritom môžete vrátiť k bežným činnostiam a to s ostrým a jasným zrakom.

2

Implantácia fakických šošoviek

Odstránenie krátkozrakosti vložením implantátov fakických šošoviek najvyššej svetovej kvality vykonávame najmä pri vyšších dioptriách. Lekár buď očnú šošovku nahradí implantátom alebo sa do oka pridá šošovka, ktorá upravuje lom svetla. Operácia je bezbolestná, má šetrný priebeh a trvá maximálne 15 minút. Bezprostredne po operácii vidíte bez pomoci okuliarov a v priebehu 24 hodín po zákroku ste schopní vrátiť sa do každodenného života a venovať sa bežným činnostiam.

CESTUJTE

ZADARMO VLAKOM

ZA OSTRÝM ZRAKOM

VIAC INFO  KONTAKT
Cestujte zadarmo vlakom - VESELY Očná Klinika

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ aj vás trápi krátkozrakosť, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na bezplatnú konzultáciu.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.


Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov vo VESELY Očná Klinika [1].