Zelený zákal

Zelený zákal (glaukóm)

Cena liečby už od 120 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm, je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému a nenávratnému poškodzovaniu zrakového nervu vplyvom zvýšeného vnútroočného tlaku, a tým k výpadkom v zornom poli. Môže viesť až slepote.

Zelený zákal je typický pre ľudí v staršom veku, no môže sa vyskytovať aj u mladých ľudí. Vo zvýšenej miere postihuje chorých na cukrovku a ľudí, ktorí majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze. Nebezpečenstvo tohto ochorenia spočíva v jeho nenápadnom, bezbolestnom nástupe, no postupom času sa môže výrazne zhoršovať. Dnes dosahuje počet ľudí, ktorí oslepli v dôsledku neliečeného zeleného zákalu až 8,4 milióna.

Videnie so zeleným zákalom

Videnie bez ochorenia a videnie so zeleným zákalom.

Príznaky

Normálny očný tlak sa pohybuje od 10 do 21 mmHg a v priebehu dňa kolísa aj o 5 mmHg, pričom ráno býva najvyšší. Pri stanovení diagnózy glaukómového ochorenia lekár posudzuje viacero parametrov ako napr. hrúbka rohovky, exkavácia zrakového nervu a jeho vitalita, výsledky vyšetrenia OCT a perimetru. Dôvodom je fakt, že k poškodeniu zrakového nervu môže dôjsť aj pri normálnych hodnotách očného tlaku – to nazývame normotenzný glaukóm.

Poškodenie spôsobené zeleným zákalom je vo väčšine prípadov nenapraviteľné a v následnom priebehu ochorenia sú symptómy oveľa citeľnejšie. Zelený zákal sa prejavuje :

  • zúžením zorného poľa z vonku smerom dnu
  • stratou zrakovej ostrosti a kontrastu (pri niektorých formách zeleného zákalu)
  • zvýšenou svetloplachosťou a vnímaním farebných kruhov okolo svetla
  • náhlou a dočasnou stratou zraku (glaukómový infarkt)

Najrizikovejšími faktormi zeleného zákalu sú vek a genetická predispozícia, preto je dôležitá prevencia a včasná diagnostika ochorenia. Bez odbornej liečby môže zelený zákal viesť až k úplnej a trvalej strate zraku. Zelený zákal pomáha odhaliť meranie vnútroočného tlaku, odporúčame ho vykonávať počas preventívnych prehliadok od 40. roku života.

Glaukóm rozdeľujeme na:

  • primárny glaukóm s otvoreným uhlom
  • primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
  • sekundárny glaukóm – vzniká vplyvom iných očných alebo celkových ochorení (ako napríklad očné zápaly, tumory, trombóza alebo embólia sietnicových ciev či diabetes), alebo pod vplyvom užívania liekov (napríklad kortikosteroidov)
  • vrodený (juvenilný) glaukóm – vzniká skoro po narodení, vyskytuje sa viac v rozvojových krajinách

 

Liečba

Presná príčina vzniku glaukómového ochorenia nie je doposiaľ úplne známa a toto ochorenie nie je možné vyliečiť. Stratený zrak v dôsledku zeleného zákalu už žiaľ nie je možné prinavrátiť. Preto je práve včasná diagnostika a nasadenie správnej liečby, ktorá dokáže oddialiť progresiu zeleného zákalu, veľmi dôležitá pre každého z nás.

1

Konzervatívna liečba kvapkami

Zelený zákal sa najčastejšie lieči špeciálnymi kvapkami, ktoré si kvapkáte 1- alebo viackrát denne do spojovkového vaku, čím dochádza ku zníženiu očného tlaku. Existuje množstvo rozličných kvapiek, čo umožňuje lekárom nájsť pre každého pacienta typ vhodný pre jeho špecifický prípad. Dôležité je však dodržiavať režim a dbať na dlhodobé a pravidelné aplikovanie kvapiek, pretože výkyvy očného tlaku rýchlo vedú k poškodeniu nervových vlákien v oku.

Ak nie je možné nastaviť ideálny a stabilný očný tlak, odporúčame ďalšie riešenie, ktorým je chirurgický operačný zákrok.

2

Chirurgický zákrok

Väčšinou je to posledná možnosť liečby zeleného zákalu a je rezervovaná pre pacientov, ktorých očný tlak neposlúcha. Hovoríme o zákroku trabekulektómia, pri ktorom sa chirurgicky vytvorí malý otvor medzi prednou komorou oka a bielkom, ktorý umožní odtok komorovej vody a následne zníži zvýšený vnútroočný tlak.

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ máte podozrenie na zelený zákal aj vy, neváhajte! Odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na dôkladné vyšetrenie.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.


Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov vo VESELY Očná Klinika [1].