Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Vysoký očný tlak

Príčiny, príznaky a ako znížiť jeho vysoké hodnoty

Vysoký očný tlak: príčiny, príznaky, liečba
20. marca 2018 Admin Veselý

Vysoký očný tlak: príčiny, príznaky a ako znížiť jeho vysoké hodnoty

Okrem krvného tlaku, ktorý v tele súvisí so srdcovo-cievnymi záležitosťami, rozoznávame v oftalmológii tiež očný, resp. vnútroočný tlak. Ten je prejavom rovnováhy medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Vďaka nemu si oko zachováva svoj stály tvar a integritu očného prostredia. Vysoké hodnoty očného tlaku môžu viesť k poškodeniu zrakového nervu a glaukomovým ochoreniam.

Vnútroočný tlak ako pojem používaný v oftalmológii je veľmi významným klinickým faktorom, pretože jeho udržiavanie v normálnych, fyziologických hodnotách je dôležité pre správnu funkciu oka a zachovanie neporušeného videnia. Významnosť očného tlaku by sa dala prirovnať ku krvnému tlaku, ktorého zvyšovanie alebo znižovanie, ako je všeobecne známe, môže mať pre človeka nepríjemné následky.

Funkcia očného tlaku v rámci zraku

Oko človeka je neustále zaťažované veľkou silou okohybných svalov a tiež pohybom očných viečok. Očný tlak slúži na to, aby pomáhal udržiavať očnú guľu v jej stabilnom tvare a chráni oko pred deformáciami. Zároveň pomáha predchádzať opuchom tým, že uvoľňuje tekutinu, ktorá obsahuje odpadové metabolity a vracia sa späť do krvného obehu.

Pri zníženej tvorbe vnútroočnej tekutiny alebo jednoduchšom odtoku vnútroočný tlak klesá. Nadmerná tvorba tekutiny alebo nedostatočná priechodnosť odtokových kanálikov, naopak, vedie k vysokému očnému tlaku.

Príčiny a príznaky vysokého očného tlak

Rozpätie, v ktorom sa pohybujú hodnoty očného tlaku, je pomerne veľké. Pri zdravých očiach je to od 10 až do 21 mmHg. Ráno, krátko po prebudení, býva zvyčajne jeho hodnota najvyššia, potom má už klesajúcu tendenciu.

Približne 20 % ľudí však môže mať najvyššiu hodnotu tlaku aj večer, alebo dosahujú dve maximá za deň. Vtedy je ideálne, keby sa tlak dal zmerať v rôznych časoch dňa. Všetky hodnoty nad 21 mmHG je možné považovať za podozrivé a potrebné odborne vyšetriť.

Zvýšený vnútroočný tlak môže byť spôsobený:

  • okulárnou (očnou) hypertenziou – pri tomto ochorení nedochádza k poškodeniu nervu, je potrebné pravidelné sledovanie, nie vždy je nutná liečba
  • glaukómom – ide o ochorenie zrakového nervu a vyžaduje si liečbu

Sledovanie a meranie očného tlaku je veľmi dôležité u pacientov s glaukómom (zelený zákal), keďže práve vysoký očný tlak predchádza jeho vzniku. Glaukóm je nebezpečný v tom, že môže viesť k trvalému a nenávratnému oslepnutiu. Znížený vnútroočný tlak zase môže spôsobiť deformáciu očnej gule. Meranie hodnôt očného tlaku v rámci prevencie pomáha odhaliť, alebo predísť ďalším očným ochoreniam.

Tonometria, ako sa odborne meranie očného tlaku nazýva, je vyšetrenie patriace k základným oftalmologickým vyšetrovacím metódam. Vnútroočný tlak sa v zdravotníctve meria už mnoho rokov a využívajú sa na to rôzne metódy v závislosti od toho, aké prístroje sú na meranie použité. Pre pacienta je najpríjemnejšie a najmenej stresujúce, ak sa vyšetruje bezkontaktným meraním, pri ktorom nedochádza k tlaku na rohovku oka. Takéto prístroje sú založené na princípe prúdiaceho vzduchu.

Pri kontaktných metódach dochádza k priamemu dotyku prístroja s očnou rohovkou v jej strede, pričom rohovku je potrebné lokálne znecitlivieť. Pri takýchto meraniach je určitá možnosť, že dôjde k chybám merania – či už neúmyselným pohybom pacienta, alebo z dôvodu abnormálneho zakrivenia rohovky pri vysokom astigmatizme.

Za normálny očný tlak sa považuje taký, ktorý nespôsobuje poškodzovanie zrakového nervu a zachováva stálosť vnútorného prostredia oka.

Na hodnoty tlaku pôsobí viacero faktorov. Patrí medzi ne vek, kardiovaskulárne faktory, životný štýl, stres, alkohol, fajčenie, cvičenie a námaha. Preukázalo sa napríklad, že cvičenie dokáže paradoxne očný tlak dočasne znížiť. Vypitie veľkého množstva tekutín naraz a v krátkej dobe môže tiež spôsobiť výkyvy očného tlaku. Vplyv na očný tlak má aj poloha tela – pri ležaní sa môže zvýšiť až o 6 mmHg.

Vnútroočný tlak a prejavy ochorenia

Očný tlak je významným ukazovateľom miery závažnosti ochorenia, ktoré sa nazýva zelený zákal alebo glaukóm. Vyšetrenie je vždy doplnené zmapovaním celého zorného pola pomocou vyšetrenia na perimetri a stavu zrakového nervu, pretože u niektorých druhov glaukómu nemusia hodnoty očného tlaku dosahovať patologické čísla ani v pokročilejšom štádiu. Pri očnej hypertenzii je zase vnútroočný tlak zvýšený, ale prejavy glaukómu nie sú prítomné. Tak, ako môže mať rôzne príčiny a príznaky, tak isto môže mať vysoký očný tlak rôzne prejavy a pacient o svojom ochorení spočiatku vôbec nemusí vedieť.

Tým najčastejším prejavom je občasné začervenanie a pobolievanie očí. Vysoké hodnoty tlaku už majú dramatické prejavy ako: časté bolesti hlavy, napínanie na zvracanie, zhoršené videnie a vnímanie rôznych svetelných fenoménov, postupné výpadky v zornom poli. Ku vzniku glaukómu prispieva aj genetická dispozícia. Ide však o multifaktoriálne ochorenie, na ktoré má vplyv aj vyšší vek, vysoký alebo nízky krvný tlak, krátkozrakosť a tiež cukrovka.

Za rizikové sa považuje aj dlhodobé užívanie očných a inhalačných kortikoidov. Vhodné je preto pravidelne merať a sledovať hodnoty vnútroočného tlaku a vždy zvoliť vhodnú liečbu v podobe antiglaukomatík, alebo liekov fungujúcich na princípe zníženia tlaku. Dnes už existujú očné kvapky, ktoré sa kvapkajú iba raz za deň, čo je pre pacientov pohodlnejšie. Ak aplikácia kvapiek u pacienta nezaberá, naši odborníci vykonajú chirurgickú alebo laserovú operáciu očí. Pacienti s rizikovými faktormi glaukómu by mali určite absolvovať odborné vyšetrenie už vo veku okolo 35 rokov.

CHCEM SA OBJEDNAŤ