Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Neodmysliteľná súčasť prevencie

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Cena vyšetrenia už od 40 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Zraková ostrosť, odborne nazývaná vízus, určuje schopnosť očí vnímať tvary a obrysy okolitého sveta. Meranie tejto schopnosti je neodmysliteľnou súčasťou každého očného vyšetrenia. Dokonca je základom pre všetky ostatné nasledujúce kompletné vyšetrenia a je podstatné pre predpisovanie dioptrií (okuliarov a kontaktných šošoviek). Na VESELY Očná Klinika začíname každé vyšetrenie práve meraním zrakovej ostrosti.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti nie je samostatným vyšetrením, ale vždy prebieha ako súčasť kompletného a detailného vyšetrenia. Počas obsiahlejšieho vyšetrenia lekár vyhodnotí stav celého oka, zmeria vnútroočný tlak a skontroluje očné pozadie pomocou štrbinovej lampy. Často takto dokážeme odhaliť skryté očné ochorenia alebo nedostatky. Ak u vás zistíme nedostatok zrakovej ostrosti a je potrebná zraková pomôcka, predpíšeme vám dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky.

 

Ako sa meria zraková ostrosť?

Principiálne rozlišujeme medzi dvoma rôznymi druhmi testovania zrakovej ostrosti:

  1. Vízus na diaľku
  2. Vízus na blízko

Vízus sa najskôr meria na každom oku zvlášť za pomoci profesionálnych meracích prístrojov, testovacích tabúľ a projektorov s písmenami, číslami a inými tvarmi.

Čo je vízus na blízko?

Vízus na blízko je zraková ostrosť na blízko, konkrétne na vzdialenosť približne 30 centimetrov. Túto zrakovú ostrosť potrebujeme na čítanie a na manuálne pracovanie.

Čo je vízus na diaľku?

Vízus na diaľku je zraková ostrosť od vzdialenosti jedného metra. Je potrebný napríklad na rozoznávanie tvárí alebo dopravných značiek.

 

Priebeh vyšetrenia

Pacient najprv absolvuje vyšetrenie na špecializovanom prístroji, takzvanom autorefraktometri, ktorý zmeria lomivosť oka. V priebehu pár sekúnd tento prístroj dokáže objektívne zmerať a vyrátať hodnotu dioptrickej chyby s veľkou presnosťou. Jeho výsledok následne slúži ako podklad pre meranie subjektívnej zrakovej ostrosti.

Subjektívna zraková ostrosť sa meria zo vzdialenosti 5 metrov. Ak znaky na projektore vidíte pri určitej veľkosti zobrazenia ostro a jasne, zodpovedá hodnota vášho vízusu 1.0. To znamená, že vaša zraková ostrosť je 100%. Mladí ľudia dokážu pri optimálnej korekcii svojej zrakovej ostrosti dokonca vidieť ešte lepšie a môžu dosiahnuť až 120 % -160% zrakovú ostrosť.

Ak je váš vízus nižší než 1.0, lekár vám postupne do skúšobných okuliarov nasadzuje dioptrické sklíčka s rôznymi hodnotami, až kým nedosiahnete plnú zrakovú ostrosť (1.0). Týmto spôsobom dokážeme zistiť potrebnú korekciu v dioptrických hodnotách (dpt) a predpísať vám okuliare alebo kontaktné šošovky podľa individuálnych potrieb.

Zraková ostrosť na blízko sa meria pomocou čítania textov rôznych veľkostí.

Okuliare

 

Kedy si nechať zmerať zrakovú ostrosť?

1

Ak pociťujete zhoršené videnie pri šoférovaní, čítaní alebo iných činnostiach, mali by ste si dohodnúť termín na očné vyšetrenie. Pri mnohých očných ochoreniach prichádza k nenápadnému a pomalému zhoršeniu zrakovej ostrosti, čo môže spôsobiť neskoré spozorovanie očného ochorenia. Vďaka preventívnemu očnému vyšetreniu môžete zabrániť vzniku očných ochorení a s nimi spojenému zhoršenému videniu.

2

Náhle zmeny vo videní

Očného lekára by ste mali vyhľadať aj pri náhlych zmenách vo videní. Očné vyšetrenie by mali podstúpiť aj pacienti, ktorí dlho alebo ešte nikdy predtým na očnom vyšetrení neboli.

3

Nad 40 rokov

Pacienti so silnou krátkozrakosťou a pacienti starší než 40 rokov by mali očného lekára navštevovať pravidelne (minimálne raz za rok).

 

Na našej klinike poskytujeme základné, kompletné, ale aj špecializované očné vyšetrenia na najmodernejších technologických zariadeniach.

Každé ľudské oko je unikátne. Môžete nosiť rovnaké dioptrie ako niekto iný, ale drobné nuansy vašich očí ako je ich veľkosť, tvar či spôsob reakcie na svetlo, sú jedinečné. Detailné informácie o vašich očiach, ktoré získame dôkladným vyšetrením, sú kľúčové pre úspešnú liečbu alebo správny výber operačného zákroku. Preto vyšetreniu vašich očí venujeme toľko pozornosti.

Ak máte záujem o zmeranie zrakovej ostrosti v rámci kompletného vyšetrenia, ste u nás vítaní.

 

Nová zraková ostrosť – už navždy

Vyšetrenie zrakovej ostrosti je aj prvým krokom na ceste k ostrému zraku za pomoci jednoduchých operačných zákrokov na korekciu dioptrických chýb. Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, ale aj astigmatizmus sa korigujú u osôb mladších ako cca 40. rokov laserovými zákrokmi, napríklad najmodernejšími a celkom bezbolestnými operáciami iLASIK alebo FemtoLASIK s minimálnou dobou hojenia a okamžitým efektom.

Vieme pomôcť aj pacientom starším než 40. rokov. Zákroky PRELEX a FemtoPRELEX vám jednoducho a bezbolestne prinavrátia ostrý zrak na čítanie, do diaľky, aj na strednú vzdialenosť.

Či už sa jedná o preventívne vyšetrenie alebo vyšetrenie pri dioptrickej chybe, všetky vyšetrenia na VESELY I Očná Klinika sú bezbolestné, rýchle a vykonávajú sa ambulantne.

 

Často kladené otázky

Aká je čakacia doba na vstupné vyšetrenie?

Na vstupné očné vyšetrenie je čakacia doba do 10 pracovných dní.

Je potrebné priniesť na vyšetrenie dokumentáciu z predchádzajúcich vyšetrení na iných pracoviskách?

Priniesť so sebou predchádzajúcu dokumentáciu nie je potrebné, avšak pokiaľ trpíte akýmkoľvek dlhodobým očným ochorením je každá informácia cenná.

Budú sa mi na vyšetrení rozkvapkávať oči?

V prípade, že sa jedná o predoperačné alebo kompletné očné vyšetrenie je potrebné rátať s rozkvapkávaním očí. To spôsobuje následné obmedzenie v šoférovaní a vykonávaní niektorých činností (ako napríklad práca s počítačom).

Ako dlho trvá a čo obsahuje vstupné vyšetrenie?

Vstupné vyšetrenie má charakter kompletného očného vyšetrenia. Zahŕňa meranie výšky vnútroočného tlaku, hrúbky rohovky a dioptrií, kontrolu zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka a následne špecializované vyšetrenia podľa povahy Vášho ochorenia (Galilei- analyzátor rohovky, perimeter- vyšetrenie zorného poľa, OCT- CT vyšetrenie oka (sietnica, rohovka, dúhovka, komorový uhol), endoteliálna mikroskopia, …). Dĺžka trvania kompletného vyšetrenia je štandardne 1,5-2 hodiny.

CHCEM SA OBJEDNAŤ