Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Tupozrakosť

Choroba "lenivého oka".

Tupozrakosť (amblyopia)

Cena liečby už od 300 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Tupozrakosť sa nazýva aj chorobou lenivého oka a postihuje predovšetkým deti. Prejavuje sa na jednom oku, pričom to druhé má dieťa v poriadku. Je to stav, pri ktorom sa postihnuté oko síce vyvinulo anatomicky správne, ale jeho funkčnosť nie je dokonalá. Príčinou tohto vrodeného ochorenia je škúlenie, vysoký stupeň refrakčnej vady na jednom oku (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus) alebo sivý zákal.

Videnie s tupozrakým okom

Videnie a tupozrakosť

Príznaky

Príznakom tupozrakosti je absencia hĺbkového videnia – dieťa sa ťažko orientuje v priestore, nevie odhadnúť vzdialenosti, môže narážať do predmetov alebo zakopávať. Sprievodným javom je preferencia jedného oka.

Tupozrakosť postihuje takmer 4 % detí a spôsobuje ju nedostatočná stimulácia zraku v období, keď sa vyvíja. Deťom s veľmi tupozrakým okom robia problémy kolektívne športy a celkovo pohyb v priestore.

Liečba

Tupozrakosť je možné liečiť, liečba sa volí podľa stupňa ochorenia. Je však nevyhnutná už v detskom veku, keďže v dospelosti už nie je možné tupozrakosť liečiť. Predpokladom úspešnej liečby tupozrakosti je predpis správnej okuliarovej korekcie – okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré dieťa poctivo nosí a popritom dôsledne vykonáva aj tzv. ortoptické cviky v ortopticko- pleoptickom centre zamerané na posilnenie slabšieho oka. K liečbe tupozrakosti sa využívajú rozličné metódy, napríklad sa silnejšie oko prekryje okluzorom, aby bolo slabšie oko donútené viac pracovať a podobne.

VIAC O TUPOZRAKOSTI ORTOPTICKÉ CENTRUM

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ máte vy alebo vaše dieťa podozrenie na tupozrakosť, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na vyšetrenie. Včasná diagnostika je prvý krok k úspešnej liečbe tupozrakosti.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.

Odoslaním formulára súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno a priezvisko, kontaktné údaje) za účelom kontaktovania a dohodnutia termínu a druhu vyšetrenia vo VESELY Očná Klinika v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.