Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Keratoplastika očnej rohovky

s najväčšími skúsenosťami na Slovensku

Transplantácia rohovky

Pravidelné zakrivenie a priehľadnosť rohovky sú pre dobré videnie veľmi dôležité. Vďaka technickým pokrokom a novým operačným metódam dnes dokážeme prinavrátiť ostrý zrak aj pacientom s ochorením rohovky v pokročilom štádiu. Transplantácia rohovky, tzv. keratoplastika, prináša pomoc pacientom s výrazným poškodením rohovky.

Najväčšie skúsenosti

VESELY Očná Klinika je v súčasnosti neštátnym pracoviskom s najväčším počtom transplantácií na Slovensku a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec. Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nie len z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Prvú transplantáciu rohovky – transplantáciu endotelu – sme uskutočnili v septembri roku 2008. Odvtedy sme postupne do ambulantnej chirurgie zaviedli aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky.

Na našom pracovisku vykonávame aj transplantáciu rohovky za pomoci femtosekundového laseru. Túto progresívnu metódu sme na Slovensku vykonali ako prvé pracovisko vôbec a doposiaľ s ňou máme najväčšie skúsenosti.

Metódy transplantácií rohovky

Rozlišujeme medzi dvomi metódami transplantácie rohovky:

  • Čiastočná transplantácia, tzv. lamelárna transplantácia
  • Transplantácia v celej hrúbke, tzv. perforujúca transplantácia

Na našom pracovisku vykonávame obe metódy.

Podľa nálezu a miery poškodenej časti rohovky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť rohovky, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, alebo len čiastočnú, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

1

Lamelárna transplantácia rohovky – najmodernejšia metóda keratoplastiky

Lamelárna keratoplastika, teda čiastočná transplantácia rohovky, predstavuje najnovšiu metódu transplantácie rohovky. Pri tomto postupe naši odborníci nemusia odstrániť rohovku v celej jej hrúbke, ale nahradia len tú časť rohovky, ktorá je naozaj poškodená. Podľa miesta poškodenia rohovky je možné transplantovať buď prednú (vonkajšiu) alebo zadnú (vnútornú) časť rohovky. Preto je táto metóda obzvlášť šetrná, minimálne invazívna a nevyžaduje si šitie rany, čo prináša našim pacientom zvýšený pocit komfortu po zákroku. Vďaka jej minimálnej invazívnosti prináša táto technika zároveň najlepšie výsledky v oblasti keratoplastiky. Zraková ostrosť je o to vyššia, čím tenší je transplantovaný implantát. Žiaľ, nie každé oko je vhodné pre túto šetrnejšiu metódu transplantácie. V opačnom prípade volíme perforujúcu transplantáciu.

Výhody metódy:

Rýchla rekonvalescencia po zákroku
Zlepšená zraková ostrosť už krátku chvíľu po zákroku
Nízka miera obrannej reakcie po transplantácii vďaka tenkému implantátu

Operačné postupy zadnej lamelárnej keratoplastiky: DSAEK, uDSAEK (ultra tenký transplantát), uDSAEKg, PDEK, DMEK
Operačné postupy prednej lamelárnej keratoplastiky: DALK

2

Perforujúca transplantácia rohovky– tradičná metóda keratoplastiky

Perforujúca keratoplastika (PKP), teda transplantácia v celej hrúbke rohovky, predstavuje prvú metódu transplantácie rohovky vôbec. Do dnes je často vykonávanou metódou a jej postup je klasifikovaný ako štandardná transplantácia rohovky. Pri tejto celkovej transplantácii rohovky naši odborníci odstránia deformovanú alebo poškodenú rohovku a nahradia ju novou, plne funkčnou rohovkou. Najskôr chirurg odstráni predom definovanú časť poškodenej rohovky pacienta. Pre zvýšenie presnosti používame pri tomto kroku femtosekundový laser. Do takého istého tvaru a veľkosti pripraví chirurg znovu pomocou femtosekundového laseru aj transplantát. Týmto transplantátom chirurg následne nahradí poškodenú rohovku pacienta a prinavráti mu tak opäť ostrý a jasný pohľad na svet.

Výhody metódy:

Najstaršia metóda transplantácie rohovky stále vysoko uznávaná
 Nízka miera neprijatia transplantátu organizmom
 Štandardný postup pri transplantácii rohovky

Dodatočné informácie o transplantácii rohovky

Lamelárna transplantácia rohovky v bežnom prípade netrvá dlhšie než 15 minút a perforujúca transplantácia rohovky trvá približne 90 minút. Transplantácie vykonávame štandardne v lokálnej anestézii, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás na našej očnej klinike. Transplantáciu rohovky môžete podstúpiť na našich pracoviskách VESELY Očná Klinika v Bratislave a v Poprade.

Po operácii je veľmi dôležité prísne dodržiavať pokyny ošetrujúceho lekára. Obmedzenia po zákroku závisia od toho, aký zákrok ste absolvovali. Doba rekonvalescencie sa môže meniť podľa konkrétnej metódy transplantácie.
Štepy odoberáme z Očnej tkanivovej banky VESELY Očná Klinika v Košiciach. Svojou kvalitou spĺňajú najnáročnejšie požiadavky očných chirurgov na celom svete. Čakacia doba na transplantáciu je na našej klinike vo väčšine prípadov kratšia než 8 týždňov.

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ máte aj Vy záujem o transplantáciu rohovky, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na bezplatnú konzultáciu.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.

Odoslaním formulára súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno a priezvisko, kontaktné údaje) za účelom kontaktovania a dohodnutia termínu a druhu vyšetrenia vo VESELY Očná Klinika v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.