Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Svetový týždeň boja proti glaukómu

Bezplatné meranie vnútroočného tlaku

Svetový týždeň boja proti zelenému zákalu
8. marca 2018 Admin Veselý

Svetový týždeň boja proti zelenému zákalu – príďte na bezplatné meranie vnútroočného tlaku

Blíži sa svetový týždeň boja proti zelenému zákalu. S týmto zákerným očným ochorením žijú desiatky miliónov ľudí na celom svete, až polovica z nich pritom netuší, že ním trpí a pomaly prichádza o svoj zrak. Dá sa mu pritom predchádzať včasnou prevenciou.

Zelený zákal – zákerný zlodej zraku. Týka sa aj Vás?

Zelený zákal je zákerné ochorenie, ktoré spôsobuje nenávratné poškodenie zrakového nervu vplyvom zvýšeného vnútroočného tlaku. Žije s ním neuveriteľných 60 miliónov ľudí na celom svete, až polovica z nich pritom ani len netuší, že zeleným zákalom trpí. Toto ochorenie totiž prichádza nenápadne, no ak sa včas neodhalí a nelieči, môže mať tragické následky v podobe nezvratnej slepoty. Dnes dosahuje počet ľudí, ktorí oslepli v dôsledku neliečeného zeleného zákalu až 8,4 milióna.

„Toto ochorenie je typické predovšetkým pre ľudí po 40-tke. Môže sa však vyskytovať aj u mladších ľudí. Vo zvýšenej miere postihuje ľudí s cukrovkou, vysokým krvným tlakom či srdcovými ochoreniami a tiež ľudí, ktorí majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze,” hovorí MUDr. Pavol Veselý, špecialista z kliniky VESELY Očná Klinika, ktorá patrí medzi najšpičkovejšie neštátne oftalmologické pracoviská na Slovensku.

MUDr. Veselý zdôrazňuje, že nebezpečenstvo tohto ochorenia spočíva v jeho nenápadnom a bezbolestnom nástupe. „Sprvu sa môže prejavovať zúžením zorného poľa z vonku smerom dnu, zvýšenou svetloplachosťou a vnímaním farebných kruhov okolo svetla. Pri niektorých formách zeleného zákalu dochádza ku strate zrakovej ostrosti a kontrastu. U niektorých ľudí sa prejavuje aj náhlou a dočasnou stratou zraku, takzvaným glaukómovým infarktom. Symptómy tohto ochorenia však vznikajú postupne, takže mnohí ľudia si ich najprv vôbec neuvedomujú. Až postupom času sa zhoršujú, neraz je však už neskoro,” upozorňuje lekár.

Najrizikovejšími faktormi pre vznik zeleného zákalu sú vek a genetická predispozícia, preto je dôležitá prevencia a včasná diagnostika tohto ochorenia. „Zelený zákal pomáha odhaliť meranie vnútroočného tlaku, odporúčame ho vykonávať počas preventívnych prehliadok od 40. roku života,” hovorí MUDr. Veselý.

Ak sa zelený zákal vďaka preventívnym prehliadkam odhalí včas, možno ho liečiť. „Cieľom liečby je ochrániť zrakový nerv a zachovať zrakové pole nepoškodené. Najväčším rizikovým faktorom pri vzniku a progrese zeleného zákalu je zvýšený vnútroočný tlak, preto je základným krokom pri liečbe jeho znižovanie,” vysvetľuje MUDr. Veselý. Typ liečby závisí od štádia, v ktorom sa ochorenie nachádza.

Možno ho liečiť pomocou očných kvapiek, ktoré znižujú vnútroočný tlak. „Úspech tejto terapie v značnej miere závisí od presného dodržiavania užívania predpísaných liekov a odporúčaní ošetrujúceho lekára. Platí to predovšetkým pri tzv. kombinovanej terapii, pri ktorej si musíte aplikovať rôzne nakombinované očné kvapky,” hovorí odborník.

Ak lokálna liečba zeleného zákalu pomocou aplikácie očných kvapiek nie je úspešná, na rad prichádza mikroinvazívny zákrok s cieľom znížiť vnútroočný tlak v oku. „Princípom tohto zákroku, tzv. trabekulektómie, je vytvoriť malý kanálik na rozhraní očného bielka (skléra) a rohovky, ktorým môže odtekať vnútroočná tekutina do spojovkového vaku,” vysvetľuje MUDr. Veselý.

Pre úspešnú liečbu je však potrebné, aby sa ochorenie odhalilo včas. Viete tomu napomôcť tak, že budete pravidelne absolvovať preventívne prehliadky, ktorej súčasťou je aj meranie vnútroočného tlaku, najmä ak máte viac než 40. rokov a patríte medzi rizikové skupiny.

Práve preto sa VESELY Očná Klinika aj tento rok opäť zapojila do boja proti zelenému zákalu v rámci Svetového týždňa proti glaukómu (od 11.3 – 18.3.2018), ktorého cieľom je šíriť osvetu o tomto nie tak známom ochorení a upozorniť na potrebu prevencie. Každý deň, od pondelka 12. marca do piatku 16. marca, v čase od 14:30 do 15:30 si môžu všetci záujemcovia nechať na pracoviskách VESELY Očná Klinika v Bratislave a Poprade BEZPLATNE zmerať vnútroočný tlak. Na meranie vnútroočného tlaku sa nemusíte objednávať, stačí prísť na naše pracovisko v Bratislave alebo v Poprade.

„Ľudský zrak je našim najdôležitejším zmyslom, vekom však na svojej kvalite stráca. Nielenže sa na ňom podpisuje starnutie, ale pridružuje sa aj množstvo rôznych ochorení. Zdravý zrak si však môžeme zachovať aj v staršom veku, ak mu budeme venovať dostatok pozornosti,” zdôrazňuje MUDr. Veselý.

CHCEM SA OBJEDNAŤ