Bezbolestná a najpresnejšia operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom už len 260€!

O nás

VESELY | OČNÁ KLINIKA

Rozumieme Vašim očiam. Dlhoročná prax našich špecialistov v očnej chirurgii a moderné prístrojové vybavenie kliniky sú zárukou, že váš zrak je v najlepších rukách. Uvidíte.

Viac o nás

Novinky

Zľava 333€ na bezbolestné odstránenie okuliarov!

S VESELÝM filmom CUKY LUKY Vás zbavíme bezbolestne okuliarov a navyše so zľavou 333€! Čo musíte urobiť? - Stačí ísť do kina na film CUKY LUKY v ktoromkoľvek kine na Slovensku, objednať sa na...
Viac noviniek

Druhy zákrokov

moderná
starostlivosť

Ako jediní na Slovensku používame na odstránenie dioptrických chýb prístroje certifikované agentúrou NASA. Najvyššej kvalite a tímu našich najskúsenejších špecialistov dôveruje aj množstvo kolegov lekárov, športovcov, umelcov či vedcov, ktorí sa zverili do našich rúk.

Ochorenia očí

Zrak - najdôležitejší zmysel

Zrakom vnímame až 80% informácií z okolitého sveta. Odborná starostlivosť v prípade akéhokoľvek ochorenia je preto nevyhnutná. Medzi najčastejšie choroby očí patria krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, tupozrakosť, starecká slabozrakosť, sivý zákal,keratokonus, glaukóm a suché oko.

Viac o ochoreniach

Naši klienti

Zdravie v rukách profesionálov

Moderné technológie, profesionálny prístup a šetrný operačný proces, prinášajú naším klientom najkvalitnejšie očné ošetrenie na Slovensku. Už od roku 1939.

Naši klienti

Cenník

investícia do vášho zdravia

Každá liečba je individuálna aj jej cena bude dohodnutá na osobnom stretnutí. Pre vašu predstavu si môžete pozrieť cenník našich vyšetrení a výkonov.

Zobraziť cenník

Galéria

Príjemné prostredie, profesionálny prístup

Ojbavte príjemné prostredie kliniky spolu s milým úsmevom personálu a profesionálnym vybavením.

Zobraziť galériu

O NÁS

Bratislava

prim. MUDr. František Veselý

Patrí k najskúsenejším očným chirurgom s dlhoročnou praxou v oblasti mikrochirurgie oka. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácii a prednášok. Je členom niekoľkých zahraničných a domácich odborných spoločností, ktorý sa každoročne aktívne zúčastňuje ich kongresov. Špecializuje sa na mikrochirurgiu predného segmentu oka, najmä sivého zákalu a refrakčnú mikrochirurgiu. Taktiež sa venuje chorobám dúhovky, glaukómu a chorobám sietnice.

- po ukončení štúdia na LF UPJŠ v Košiciach a mieste sekundárneho lekára na Očnej klinike LF UPJŠ pracoval od roku 1978 ako primár
na očnom oddelení v Leviciach

- od r. 1980 pôsobil na pozícii primára v Žiline, pod jeho vedením sa očné oddelenie stalo jedným z najlepších na Slovensku

- v roku 1995 vykonal prvú ambulantnú (bez hospitalizácie) operáciu sivého zákalu na Slovensku

- v r. 1997 zaviedol do praxe, ako prvý na Slovensku, operáciu sivého zákalu rohovkovým rezom, ktorá výrazne skrátila a zjednodušila tento operačný výkon

- v r. 1999 bol spoluzakladateľom prvého ambulantného očného pracoviska na Slovensku, Centra Mikrochirurgie Oka (CMO), kde pôsobil v pozícii hlavného chirurga a medicínskeho garanta

- od roku 2011, spoločne so svojim synom MUDr. Palom Veselým, pracuje vo VESELY I Očná Klinika, v ktorej zúročuje svoje bohaté skúsenosti

MUDr. Pavol Veselý

Venuje sa chirurgii rohovky, hlavne riešeniu keratokonusu.
Je spoluautorom unikátneho chirurgického postupu v liečbe keratokonusu.
Od r. 2011 pracuje na očnej klinike VESELY OK, špecializuje sa na operácie katarakty (sivého zákalu), refrakčnú mikrochirurgiu a laserovú očnú chirurgiu. Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných prednášok
aj publikácií. Je členom SLK, Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie, Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie a Českej vitreoretinálnej spoločnosti. Získal cenu za najlepšiu odbornú publikáciu časopisu Oftalmochirurgie za rok 2006. Na Slovensku zaviedol mnoho dovtedy nevykonávaných chirurgických postupov v oblasti chirurgie rohovky a krátkozrakosti.

- v roku 2002 absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach

- po ukončení štúdia nastúpil na Oční kliniku 3. LF FN Královské Vinohrady v Prahe.

- atestáciu I. a II. stupňa zložil na Očnej klinike v Prahe v rokoch 2005 a 2008

- od marca 2008 pracoval v CMO Bratislava a na Očnej klinike FN Královské Vinohrady Praha

- v roku 2011 založil so svojimi rodičmi, MUDr. Ľubicou Veselou a MUDr. Františkom Veselým, VESELY I Očná Klinika, kde zavádzajú do praxe najnovšie poznatky z oblasti očnej medicíny a nové operačné postupy

MUDr. Peter Kuriš

Ťažiskom jeho práce je mikrochirurgia oka, predovšetkým operácie sivého zákalu, ktoré vykonáva od roku 2001 a refrakčné laserové zákroky na odstránenie dioptrických chýb. Taktiež sa venuje diagnostike a liečbe ochorenia sietnice a ochoreniam žltej škvrny sietnice. Absolvoval desiatky odborných vzdelávacích kurzov a od roku 2013 sa na kongresoch zapája aj aktívne formou odborných prednášok. Výsledky jeho chirurgických činností vykonaných na VESELY I Očná Klinika sú zahrnuté do pravidelných vnútroklinických odborných výskumov.

- po absolvovaní štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998 nastúpil na očné oddelenie Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou v bratislavskom Ružinove, kde pôsobil do roku 2008

- atestáciu I. a II. stupňa v odbore oftalmológia získal v rokoch 2001 a 2005

- v roku 2007 pracoval okrem FNsP aj v Očnom centre FOVEA v Komárne

- v roku 2008 nastúpil na miesto chirurga v súkromnom očnom centre Dr. Böhma v Bratislave, kde pôsobil až do roku 2013

- súčasťou chirurgického tímu očnej kliniky VESELY Očná Klinika je od leta roku 2013

MUDr. Beáta Sovíková

Jej hlavnou špecializáciou je diagnostika a liečba glaukomových ochorení, OCT vyšetrenia a diagnostika sivého zákalu. Aktívne prednášať začala na seminároch očnej kliniky VESELY a zúčastňuje sa odborných vzdelávacích kurzov a seminárov.

- V roku 1997 dokončila štúdium na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

- Od roku 1998 následne pracovala a robila si predatestačnú prípravu na očnom oddelení Ružinovskej nemocnice v Bratislave

- Atestáciu I. a II. stupňa úspešne absolvovala v rokoch 2001 a 2010 na očnej klinike FN Cyrila a Metoda

- Na miesto konzilára nastúpila v roku 2001 v Dunajskej Strede. Súčasne pracovala aj v pohotovostnej službe očného oddelenia v Ružinovskej nemocnici

- Od roku 2008 pracovala vo Fakultnej nemocnice na Kramároch, na očnej ambulancii a ako konziliár pre nemocnicu až do roku 2013.

- V roku 2013 sa stala súčasťou lekárskeho tímu na VESELY I Očná Klinika, kde ordinuje do dnes.

MUDr. Veronika Aschmannová

Okrem diagnostických činností sa venuje aj ochoreniam sietnice a refrakčným laserovým zákrokom na korekciu dioptrických chýb. Pravidelne sa zúčastňuje na oftalmologických odborných kongresoch a kurzoch a podieľa sa na vnútroklinických výskumoch.

- štúdium na lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe úspešne ukončila v roku 2011

- od roku 2011 pracovala v nemeckom meste Dillenburg na súkromnej očnej klinike ARTEMIS Augenklinik

- na jeseň roku 2015 nastúpila na očnú kliniku VESELY OK, kde pracuje ako odborný lekár

Košice

MUDr. Ľubica Veselá

V súčasnosti sa venuje práci v očnej ambulancii v Košiciach, kde poskytuje kompletnú očnú starostlivosť od roku 2003. Od r. 2011 je táto očná ambulancia súčasťou očnej kliniky VESELY OK. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných prednášok, členkou viacerých odborných organizácií
a prezidentkou Združenia súkromných očných lekárov Slovenska.

- po štúdiu na LF UPJŠ Košice v r. 1971 nastúpila na miesto sekundárneho lekára na Očnej klinike LF UPJŠ v Košiciach, kde pracovala do r. 1980

- po úspešnej I. aj II. atestácii v odbore oftalmológia pôsobila od r. 1981 ako hlavný ordinár pre detskú oftalmológiu v NsP Žilina, kde sa zamerala na zavádzanie nových technológií, najmä na využitie eximerového laseru v oftalmológii

- na jar 1994 sa stala medicínskou riaditeľkou laserového refrakčného centra Vista-Point v Žiline, kde pracovala až do roku 2002

- od roku 2003 pracuje v Košiciach, kde založila spoločnosť Zdravé oko, prevádzkovateľa VESELY I Očná Klinika v Bratislave, Košiciach a Poprade

Poprad

MUDr. Ondrej Jurčišin

Popri diagnostike a liečbe ochorení sietnice, rohovky, šošovky a spojovky, ako aj OCT vyšetreniam sa venuje operáciám sivého zákalu. Participuje na klinických štúdiách ochorení žltej škvrny a diabetickej retinopatie a pravidelne sa zúčastňuje na slovenských ako aj zahraničných kongresoch.

- v máji 2008 ukončil štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

- v júli 2008 nastúpil ako sekundárny lekár na Očné oddelenie Nemocnice Poprad a.s.

- od roku 2011 pracuje na Oftalmologickom oddelení Jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice Poprad a.s.

- v marci 2013 úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore oftalmológia na Očnej klinike SZU a UN v Bratislave

- je členom SOS, SLK a SLS

- od februára 2015 pracuje ako vedúci lekár na VESELY I Očná Klinika - pracovisko Poprad

Novinky

Zľava 333€ na bezbolestné odstránenie okuliarov!

20. 04. 2017 | Pavol Veselý

S VESELÝM filmom CUKY LUKY Vás zbavíme bezbolestne okuliarov a navyše so zľavou 333€! Čo musíte urobiť? - Stačí ísť do kina na film CUKY LUKY v ktoromkoľvek kine na Slovensku, objednať sa na vstupné vyšetrenie na jednom z troch pracovísk VESELY Očná Klinika (Bratislava, Poprad, Košice) a pri registrácii na recepcii predložiť lístok z filmu CUKY LUKY alebo leták spolu s lístkom z kina z CUKY LUKY FILM. Zvyšok pre Vás urobíme my. - Lístok z filmu CUKY LUKY alebo leták získaný v kine spolu so zakúpeným lístkom z CUKY LUKY FILM slúžia ako zľavový kupón. - Zľava vo výške 333€ sa vzťahuje na naše najlepšie bezbolestné operačné metódy iLASIK (vek 18-42) a FemtoPRELEX (vek 42+). Viac informácií o týchto zákrokoch nájdete na: https://www.veselyok.com/sk/laserove-refrakcne-centrum. - Pri objednávaní na vyšetrenie nie je potrebné oznámiť, na ktorý operačný zákrok sa objednávate. To bude určené až po dôkladnom vstupnom vyšetrení. - Zľavu na zákroky iLASIK a FemtoPRELEX si môžete jedine vo VESELY Očná Klinika uplatniť do konca augusta 2017. Do konca augusta 2017 je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie aj operačný zákrok. - CUKY LUKY FILM - zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami. - Zľava sa vzťahuje na operačný zákrok oboch očí. - Pri porušení postupu uplatnenia zľavy žiaľ nebudeme môcť poskytnúť danú zľavu na zákroky. - V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať buď mailom na info@veselyok.com alebo telefonicky na číslach +421-2-3211-4646 (BA), +421-52-3211-351 (PP), +421-55-6424-848 (KE). Tešíme sa na Vás a hlavne, vidíme sa!

Najmodernejšia operácia sivého zákalu laserom stále iba za 260€!

10. 02. 2017 | Pavol Veselý

Iba vo VESELY I Očná Klinika Vám poskytneme najpresnejší a najbezpečnejší zákrok na odstránenie sivého zákalu za pomoci laseru CATALYS len za 260€. Laser CATALYS bol od jeho počiatku, na rozdiel od všetkých iných laserov, vyvinutý na operáciu sivého zákalu, čo robí tento zákrok bezpečnejší a šetrnejší. Objednajte sa na vyšetrenie alebo bezplatnú konzultáciu, počas ktorých Vám naši odborníci dôkladne vysvetlia všetky výhody tejto modernej operačnej metódy a dozviete sa, ako jednoducho a rýchlo sa môžete prinavrátiť k jasnému a ostrému zraku. Uvidíte!

Vianočná zľava 333€ na zákrok iLASIK

28. 11. 2016 | Pavol Veselý

Darujte na Vianoce sebe, alebo vašim najbližším výnimočný darček – ostrý zrak! Šetrný a bezbolestný zákrok iLASIK na odstránenie krátkozrakosti! Jedine u nás môžete využiť vianočnú zľavu 333 €, ktorá platí do 23. decembra 2016. Stačí zakúpiť darčekovú poukážku priamo u nás na klinike a darovať ju na Vianoce. V prípade, že by obdarovanej osobe nebol po vyšetrení odporúčaný zákrok iLASIK, vrátime Vám peniaze. Keď si chcete uplatniť vianočnú zľavu sami pre sebe, stačí absolvovať predoperačné vyšetrenie pred laserovým zákrokom do 23.12.2016 a oznámiť uplatnenie vianočnej zľavy na recepcii našej kliniky. Vianočná zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami. Tešíme sa na Vás! Budú to šťastné a veselé! Uvidíte!

Operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom už len 260€!

20. 09. 2016 | Pavol Veselý

Modernejší, šetrnejší a bezpečnejší postup pri operácii sivého zákalu je tzv. FLACS. Čo znamená operácia sivého zákalu pomocou femtosekundového laseru. Na VESELY ∣Očná Klinika ako jediný na Slovensku používame laser CATALYS, ktorý bol od začiatku navrhnutý na operáciu sivého zákalu, narozdiel od iných laserov. Femtosekundový laser môže vykonať až 60% krokov z operácie sivého zákalu. Zakalenú šošovku rozdelí na niekoľko stoviek malých pravidelných fragmentov, ktoré sa už nemusia drviť ultrazvukom, ale stačí ich len jednoducho odsať. Toto robí celý zákrok šetrnejší a bezpečnejší.

Femto LASIK už len 599€ !

01. 02. 2016 | Pavol Veselý

Bezbolestný laserový zákrok na odstránenie dioptrických chýb je konečne dostupný pre každého. Už dnes môžete využiť cenu 599€ na jedno oko, zbaviť sa tak Vašich zbytočných okuliarov a užiť si život znovu naplno už o 24 hodín! V prípade otázok alebo objednania sa nás neváhajte kontaktovať na číslach +421-2-3211-4646, +421-2-3211-4644 alebo mailom na info@veselyok.com. Tešíme sa na Vás!

SÚŤAŽ - TOTO LETO LONDÝN UVIDÍM!

06. 06. 2016 | Pavol Veselý

Zapojte sa do jedinečnej súťaže o výlet do Londýna pre 2 osoby. Stačí podstúpiť najpresnejší laserový zákrok iLASIK alebo FemtoLASIK na odstránenie dioptrií a automaticky budete zapojený do veľkej súťaže o pobyt v Londýne od VESELY Očná Klinika. Čo treba urobiť? - absolvujte laserový zákrok iLASIK alebo FemtoLASIK - automaticky Vás zaradíme do súťaže Trvanie súťaže: - od 6.6.2016 do 31.8.2016 - víťaza súťaže vyhlásime 23.8.2016 na našej fb stránke VESELY Očná Klinika Výlet do Londýna pre 2 osoby obsahuje: - spiatočné letenky s odletom a príletom v Bratislave - ubytovanie na 2 noci Držíme Vám všetkým palce!

Vyhrajte najpresnejší zákrok iLASIK a zbavte sa okuliarov!

28. 04. 2016 | Pavol Veselý

Zapojte sa v aktuálnom mesačníku Zdravie do súťaže, napíšte, prečo práve Vy by ste mali získať najpresnejší a bezbolestný zákrok iLASIK na odstránenie okuliarov v hodnote 2000€ zdarma a list s odpoveďou zašlite do 31.5.2016 na adresu redakcie Zdravia. My Vám budeme samozrejme držať palce! Viac informácií nájdete priamo v časopise Zdravie č.5.

Bežme spoločne za dobrú vec!

22. 04. 2016 | Pavol Veselý

Poď s nami bežať, staň sa členom nášho bežeckého tímu a podporme spoločne dobrú vec! Aj tento rok sa tím VESELY | Očná Klinika zúčastní celosvetového charitatívneho behu Wings for Life World Run, z ktorého ide 100% z registračného poplatku na výskum poranenia miechy. Všetci účastníci behu, kdekoľvek na svete, začnú bežať v ten istý čas (11:00 hod. medzinárodného času), na Slovensku beh začína v nedeľu 8.5.2016 o 13:00 hod. Aj tento rok sa môžeš stať súčasťou nášho tímu VESELY Očná Klinika, či začiatočník alebo športovec, stačí nám napísať, odovzdáme ti bežecké tričko s našimi farbami a vidíme sa na štarte. Tešíme sa na Vás! Do tímu sa môžeš prihlásiť aj priamo na stránke: https://teams.wingsforlifeworldrun.com/sk/sk/d397518406d511e68bb80aba2adf1711 Viac info na: http://www.wingsforlifeworldrun.com/sk/sk/

Svetový týždeň boja proti zelenému zákalu!

01. 03. 2016 | Pavol Veselý

Zbystrite zrak, je tu Svetový týždeň glaukómu! Zelený zákal (glaukóm) je jedno z najčastejších ochorení spôsobujúcich slepotu. Podobne, ako aj pri iných ochoreniach, je prevencia najlepšou ochranou. Preto Vám VESELY | Očná Klinika ponúka v rámci týždňa boja proti zelenému zákalu zmeranie vnútroočného tlaku a konzultáciu zdarma. Môžete prísť v dňoch od 8.3.-14.3.2016 v čase od 8:00-15:30. Meranie vnútroočného tlaku je to najjednoduchšie a zároveň to najlepšie, čo môžete v tomto prípade pre Vaše oči urobiť. Nebuďte ľahostajní k svojmu zraku a zakročte spolu s nami včas! Tešíme sa na Vás!

Vianočná zľava 333€ na zákrok iLASIK

04. 12. 2015 | Pavol Veselý

Darujte na Vianoce sebe, alebo vašim najbližším výnimočný darček – ostrý zrak! Šetrný a bezbolestný zákrok iLASIK na odstránenie krátkozrakosti! Jedine u nás môžete využiť vianočnú zľavu 333eur, ktorá platí do 22. decembra 2015. Stačí zakúpiť darčekovú poukážku priamo u nás na klinike a darovať ju na Vianoce. V prípade, že by obdarovanej osobe nebol po vyšetrení odporúčaný zákrok iLASIK, vrátime Vám peniaze. Keď si chcete uplatniť vianočnú zľavu sami pre sebe, stačí absolvovať predoperačné vyšetrenie pred laserovým zákrokom do 22.12.2015 a oznámiť uplatnenie vianočnej zľavy na Vianočná zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami. Tešíme sa na Vás! Budú to šťastné a veselé! Uvidíte!

VESELY OK od 1.2.2016 už aj v Poprade!

01. 02. 2016 | Pavol Veselý

S radosťou Vám oznamujeme, že od 1.2.2016 môžete navštíviť našu novootvorenú kliniku už aj v centre mesta Poprad, na adrese Námestie sv. Egídia 101/8. Bude sa na Váš tešiť celý profesionálny tím pod vedením pána doktora Ondreja Jurčišina a chirurgické zákroky bude vykonávať MUDr. Michalková Mária. Na klinike môžete podstúpiť výkony od bežných a špecializovaných vyšetrení až po operačné zákroky sivého zákalu, zeleného zákalu, zákroku PRELEX a mnoho ďalších. Aj toto pracovisko je zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami a poskytuje pacientom preto flexibilitu a operačné termíny bez dlhšieho čakania. Pri konkrétnejších otázkach nás neváhajte kontaktovať na číslach +421-52-3211-351, +421-52-3211-352 alebo mailom na adrese info.poprad@veselyok.com. Tešíme sa na Vás!

Skupinová zľava - "Príďte viacerí a buďte VESELÍ!"

07. 01. 2016 | Pavol Veselý

Chcete s a zbaviť okuliarov a rozmýšľate o najšetrnejšom a bezbolestnom zákroku iLASIK? Dohodnite sa s rodinnými príslušníkmi alebo Vašimi kamarátmi, zbavte sa okuliarov spoločne a ešte pri tom aj ušetríte. Viac informácií a dalších záujemcov nájdete aj na našej facebook stránke: https://www.facebook.com/groups/500650890095654/

Keratokonus | Diagnostika | Liečba | 1. Corneal Cross Linking (CXL) | 2. Implantácia intrastromálnych segmentov (krúžkov) | 3. Laserová korekcia podľa topografického nálezu rohovky | 4. Transplantácie rohovky | Degenerácie a dystrofie rohovky | Infekčné ochorenia a úrazy rohovky

Centrum ochorení rohovky

Rohovka je číre a priehľadné tkanivo, cez ktoré prenikajú svetelné lúče do oka ako prvé. Je bránou do oka a pri jej poškodení sa svetlo môže rôzne deformovať a v niektorých prípadoch do oka prenikať veľmi slabo alebo vôbec.

Keratokonus

Keratokonus patrí do skupiny tzv. ektatických ochorení rohovky. Výskyt je približne jeden prípad na 1000 až 1500 ľudí. Príčina vzniku tohto ochorenia nie je úplne objasnená, no predpokladá sa súčinnosť niekoľkých faktorov: dedičnosť, mechanické vplyvy alebo alergia.

Prvé príznaky keratokonusu sa objavujú v druhej dekáde života (medzi 10. až 20. rokom). Toto ochorenie postihuje najčastejšie mladých mužov. Nález je často spojený aj s niektorými inými ochoreniami, napr. atopia, Marfanov syndróm, Downov syndróm, Turnerov syndróm.

Priebeh choroby je spojený s nárastom krátkozrakosti (mínusové dioptrie) a astigmatizmu (cylindrické dioptrie). Tie sa však veľmi ťažko dajú korigovať pomocou okuliarovej korekcie.

V minulosti bolo možné ovplyvniť priebeh ochorenia len pomocou tvrdých kontaktných šošoviek. Dnešné možnosti liečby sú oveľa širšie a ich vhodnosť záleží od štádia, v ktorom sa keratokonus nachádza.

Diagnostika

Diagnostika zohráva kľúčovú úlohu pri odhalení keratokonusu a jeho zaradení do jednotlivých štádií progresie, ktorých je päť: frustná forma keratokonusu a I. až IV. štádium. Podľa toho, v ktorom z nich sa ochorenie nachádza, zvolíme najvhodnejší terapeutický postup.

Diagnostiku keratokonusu vykonávame pomocou niekoľkých špecializovaných vyšetrení:

- topografia rohovky

- optická topografia rohovky Scheimpflugovou kamerou

- keratometria

- aberometria

- biomikroskopia

Liečba

1. Corneal Cross Linking (CXL)

Terapia, ktorá má dve metódy: neinvazívnu (bez abrázie epitelu rohovky) a miniinvazívnu (s abráziou epitelu rohovky). Výber liečby závisí od výsledkov dôkladného vyšetrenia, analýzy prednej a zadnej plochy rohovky, jej zakrivenia a hrúbky. Vo väčšine prípadov sa prikláňame k postupu bez abrázie, ktorý je pre pacienta menej bolestivý a v pooperačnom období neobmedzujúci.

CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu ektatického ochorenia rohovky, nie kompenzovať cylindrickú chybu, ktorá vzniká s progresiou tohto ochorenia.

Postup

Zákrok sa v oboch prípadoch vykonáva v topickej anestézii. V prípade postupu bez abrázie je to najmä z dôvodu vyššieho komfortu. Na rohovku pacienta aplikujeme roztok riboflavínu a dextránu v dvojminútových intervaloch dovtedy, kým biomikroskopicky nepozorujeme prienik roztoku do prednej komory. Pri transepiteliálnej aplikácii tento fenomén pozorujeme väčšinou až po 45 minútovej aplikácii roztoku.

Expozícia UV A žiareniu trvá 30 minút s pokračujúcou aplikáciou roztoku riboflavínu a topických anestetík.

Po ukončení ožarovania v prípade postupu s abráziou je na oko nasadená kontaktná šošovka, ktorá oko kryje prvé štyri dni. Pokiaľ je šošovka v oku, pacient si v domácej liečbe aplikuje do oka antibiotické kvapky päťkrát denne. Po odstránení šošovky z oka sa terapia zmení na lokálne kortikoidy, podobne ako v prípade transepiteliálneho výkonu. Kortikoidy sa do oka aplikujú počas troch mesiacov.
 Následne chodí pacient na pravidelné kontroly, ktoré trvajú pol roka.

2. Implantácia intrastromálnych segmentov (krúžkov)

Je to invazívna technika, pri ktorej sa do cca 80% hrúbky rohovky po vytvorení intastromálneho kanálu vloží jeden alebo dva segmenty. Presný počet závisí od toho, aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu.

Tejto ambulantnej operácii predchádza detailné vyšetrenie rohovky a stanovenie počtu implantátov a miesta incízie.

Postup

Samotný operačný výkon trvá približne 25 minút. Na záver operácie sa oko kryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na štvrtý pooperačný deň. Pooperačná liečba je veľmi krátka a trvá len sedem dní. Podobne ako v prípade CXL je následná sledovacia doba šesť mesiacov.

3. Laserová korekcia podľa topografického nálezu rohovky

Pri určitých formách skorého nálezu keratokonusu je možné vykonať dva výkony v jednom: ošetriť rohovku excimerovým laserom, čím sa docieli korekcia dioptrickej (refrakčnej) chyby rohovky a následne sa na rohovke vykoná CXL procedúra (pozri vyššie). Tá zabezpečí stabilizáciu rohovky, a tým aj zastavenie progresie keratokonusu. Tento výkon však nemôže podstúpiť každý pacient. Obmedzenia sú dané štádiom keratokonusu, veľkosťou dioptrickej chyby, a najmä hrúbkou rohovky.

4. Transplantácie rohovky

Prvú transplantáciu rohovky, transplantáciu endotelu, sme uskutočnili v septembri 2008. Odvtedy sme postupne zaviedli do ambulantnej chirurgie aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky.

Podľa nálezu a miery poškodenej časti rohovky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, tzv. perforujúcu alebo len čiastočnú, tzv. lamelárnu, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

Prvé dni po operácii sledujeme pacienta podľa vopred stanovenej schémy. Ďalšiu bežnú starostlivosť vykonáva obvodný očný lekár, s ktorým sme vopred dohodnutí.

Všetky transplantácie sme zatiaľ vykonali v lokálnej anestézii, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás.

Štepy odoberáme z Očnej tkanivovej banky, Očnej kliniky FN Královské Vinohrady, Praha - ktoré svojou kvalitou spĺňajú najvyššie požiadavky očných chirurgov na celom svete. Čakacia doba na transplantáciu je vo väčšine prípadov kratšia ako 8 týždňov.

Degenerácie a dystrofie rohovky

Jedná sa o veľmi širokú skupinu ochorení, ktoré viac alebo menej ovplyvňujú kvalitu zrakovej ostrosti a mnohokrát sú sprevádzané aj výraznou bolestivosťou, svetloplachosťou a slzením.

Podľa toho, v ktorej časti sa ochorenie rohovky nachádza zvažujeme aj jeho liečbu. Vďaka komplexnému vybaveniu VESELY ∣Očná Klinika vieme presne identifikovať typ ochorenia a podľa toho určiť správnu liečbu.

Pri liečbe využívame všetky dostupné terapeutické postupy, od zákrokov excimerovým laserom, femtosekundovým laserom, CXL terapiu, aplikáciu amnionových membrán až po transplantáciu rohovky.

Prvú transplantáciu rohovky, transplantáciu endotelu, sme uskutočnili v septembri 2008. Odvtedy sme postupne zaviedli do ambulantnej chirurgie aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky.

V súčastnosti sme neštátne pracovisko s najväčším počtom transplantácií na Slovensku a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec.

Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nie len z celého Slovenska ale taktiež aj zo zahraničia.

Infekčné ochorenia a úrazy rohovky

Poškodenie rohovky úrazom, či akútne prebiehajúca infekcia si vyžadujú okamžitý zásah a liečbu.

Naši, neustále sa vzdelávajúci, lekári v liečebných postupoch aplikujú najmodernejšie poznatky a postupy pri liečbe komplikovaných zápalov rohovky a s dôverou sa na nich obracajú pacienti a aj mnohý kolegovia z celého Slovenska.

Laserové zákroky - už od 290€ | Femtolaserový zákrok | Postupy | LASEK | PRK | Vyšetrenie | Priebeh výkonu | Fakické šošovky - už od 1 380€ | | Refrakčná výmena šošovky - už od 810€ | | Implantáty | Vyšetrenie | Pred operáciou | Výkon | Zákrok | Fakoemulzifikácia | FLACS- Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery | Pooperačná liečba a obdobie

Centrum laserových a refrakčných zákrokov

Laserový / refrakčný výkon je spôsob, ktorý vás privedie k dlhodobému a spokojnému životu bez okuliarov. V našom centre používame prístroje na odstránenie dioptrických chýb ako jediné certifikované NASA. Najvyššej kvalite a tímu našich najskúsenejších špecialistov dôveruje aj množstvo kolegov lekárov, športovcov, umelcov či vedcov, ktorí sa zverili do našich rúk.

Ktorý zákrok je pre mňa vhodný?

Laserové zákroky - už od 290€

Femtolaserový zákrok

Je metóda s najrýchlejšou dobou hojenia. Väčšina pacientov sa vráti do normálneho života v priebehu 12 hodín. Princíp výkonu spočíva v súčinnosti dvoch laserov. Prvý, femtosekundový laser, vytvorí na povrchu oka ochrannú lamelu (príklopku). Pod ňou pôsobí excimerový laser, ktorý odstraňuje dioptrie. Presnosť a precíznosť tohto procesu vám umožní už pár minút po operačnom výkone pozorovať okolie bez okuliarov a takmer bezbolestne.

Postupy

iLASIK

Každé oko je jedinečné a má nespočetne veľa malých individuálnych odchýlok. Preto by mal byť každý zákrok vykonávaný presne na mieru podľa detailných vlastností a odchýlok oka.

Vaša krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo aj astigmatizmus (cylinder) budú celé šetrne a dokonalo odstránené na podklade tzv. digitálnej mapy (WaveScan) Vašej dioptrickej chyby. Túto získame počas individualizovaného predoperačného vyšetrenia. Takáto mapa obsahuje detailné informácie o zakrivení Vašej rohovky, jej nepravidelnostiach a prítomnosti dioptrických chýb nižšieho a vyššieho stupňa. Na základe týchto údajov urobíme zákrok, ktorý presne zodpovedá potrebám vášho oka a tak, aby ste po ňom videli čo najkvalitnejšie a najostrejšie.


FemtoLASIK

Aj metóda Femto LASIK spočíva presne ako iLASIK v spolupráci dvoch laserov: femtosekundový a excimerový laser. Priebeh operácie týchto dvoch metód je teda identický.

Po detailnom vyšetrení a získaní informácií o výške vašej dioptrickej chyby, podstúpite výkon, ktorým sa odstráni celá výška vašich dioptrií. A to takým spôsobom, aby ste si mohli v nasledujúcom období užívať život bez potreby ďalšej okuliarovej korekcie.

LASEK

Patrí do skupiny povrchových refrakčných výkonov rohovky. Laserový lúč pôsobí priamo na povrch rohovky po dočasnom odstránení jej epitelu z pôvodného miesta. Po ukončení laserového výkonu sa epitel položí na svoje pôvodné miesto a pôsobí ako premostenie pre novonarastajúci epitel.

PRK

Patrí taktiež do skupiny povrchových refrakčných výkonov rohovky, pri ktorom laserový lúč pôsobí priamo na povrch rohovky, buď bez predchádzajúceho zásahu chirurga - tzv. „no touch" metóda, alebo po predchádzajúcom mechanickom odstránení epitelu rohovky chirurgom. Metóda PRK je vhodná najmä pre pacientov s tenkou rohovkou, alebo tých, ktorí trpia keratokonusom.

Vyšetrenie

Na úvod podstúpite komplexné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nie len o vašich očiach ale aj o vašich zvykoch, koníčkoch a aktivitách. Na základe výsledkov vám naši špecialisti odporučia najvhodnejšie a najbezpečnejšie riešenie a ďalší postup.

Pred vyšetrením v Centre laserových a refrakčných zákrokov očnej kliniky VESELY nesmiete minimálne dva týždne nosiť kontaktné šošovky, aby nedošlo ku skresleniu veľmi citlivých vyšetrení.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je skúška zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka) a očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení, ktoré nám pomôžu určiť presnú výšku vašej dioptrickej chyby. Z tohto dôvodu neodporúčame prísť na vyšetrenie vlastným autom. Následky tohto vyšetrenia (zhoršené videnie na blízko, neschopnosť zaostriť) spontánne pominú do 3 - 4 hodín po vyšetrení.

Priebeh výkonu

Operačné výkony sú bezbolestné a trvajú obyčajne menej ako 15 minút. Vykonávajú sa v lokálnej anestézii, pri plnom vedomí pacienta. V závislosti od typu zákroku sa môžete stretnúť s nepríjemnými pocitmi (rezanie a pálenie očí, svetloplachosť, či zvýšené slzenie). Tieto príznaky sú charakteristické pre PRK a LASEK a môžu trvať až päť dní. Zákroky FemtoLASIK a iLASIK sú úplne bezbolestné a umožňujú návrat do normálneho života už o 12 hodín.

Fakické šošovky - už od 1 380€

Existencia moderných fakických šošoviek znamená možnosť korekcie vysokých a veľmi vysokých dioptrických chýb aj u pacientov, ktorí sa kvôli výške dioptrickej chyby nemohli zbaviť okuliarov.

Fakická šošovka je implantát z mäkkého a poddajného materiálu, ktorý sa vkladá do oka cez veľmi malý rez (2,5 mm). Celý výkon je bezbolestný a netrvá dlhšie ako päť minút. Okamžite po operácii vidíte bez nutnosti ďalšej korekcie.

Celý postup by sa dal opísať ako vloženie okuliarov, či kontaktných šošoviek do oka s tým rozdielom, že si ich večer nemusíte skladať, ani z oka vyberať.

Druhy fakických šošoviek:

Na našej klinike používame fakické šošovky Ophtec Artisan / Artiflex a STAAR Surgical ICL. Naši špecialisti majú s implantáciami fakických vnútroočných šošoviek bohaté a dlhoročné skúsenosti.

Refrakčná výmena šošovky - už od 810€

Po štyridsiatom roku života sa u väčšiny ľudí začína prejavovať starecká slabozrakosť, tzv. presbyopia. Pre tento vekom podmienený stav je charakteristické zhoršené videnie na blízko (čítanie) a na pracovnú vzdialenosť (práca s počítačom). V minulosti boli jedinou alternatívou zabezpečujúcou okuliare s multifokálnymi sklami alebo dvojo okuliarov. Dnes však môžete podstúpiť výkon, ktorý vám zabezpečí kvalitné videnie na všetky tri vzdialenosti, tzv. refrakčnú výmenu šošovky (PRELEX - Presbyopic Lens Exchange).

Implantáty

Na VESELY∣Očná Klinika si dávame záležať na najvyššej kvalite, čo sa týka odbornej starostlivosti, ako aj výberu implantátu. To je dôvod, prečo vám ponúkame implantáty len od dvoch najkvalitnejších výrobcov, ktorí tvoria svetovú špičku nielen v produkcii a kvalite, ale aj vo vývoji vnútroočných implantátov.

Všetky implantáty, ktoré na našej klinike používame, sú z mäkkého hydrofóbneho akrylátu. Sú skladateľné, čím sa môžu implantovať cez minimálne rezy. Najmodernejší dizajn a materiál umelých vnútroočných šošoviek zabezpečuje najlepšiu zrakovú ostrosť a znižuje riziko vzniku druhotného sivého zákalu. Z tohto dôvodu je výber implantátu veľmi dôležitý pre celkový dlhodobý výsledok a spokojnosť.

Vyšetrenie

Na úvod podstúpite komplexné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nie len o Vašich očiach ale aj o Vašich zvykoch, koníčkoch a aktivitách. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení, ktoré nám pomôžu vyrátať presnú hodnotu najvhodnejšieho implantátu. Na základe získaných údajov objednáme implantát priamo pre vás.

Pred vyšetrením v Centre laserových a refrakčných zákrokov očnej kliniky VESELY nesmiete minimálne dva týždne nosiť kontaktné šošovky, aby nedošlo ku skresleniu veľmi citlivých vyšetrení.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je aj kontrola očného pozadia. Z tohto dôvodu neodporúčame prísť na vyšetrenie vlastným autom. Následky tohto vyšetrenia (zhoršené videnie na blízko, neschopnosť zaostriť) spontánne pominú do 3 - 4 hodín po vyšetrení.

Pred operáciou

Pred samotnou operáciou nie je nutné podstúpiť interné predoperačné vyšetrenie umožňujúce výkon v lokálnej anestézii. Týždeň pred zákrokom je potrebné do oka, ktoré bude operované, aplikovať kvapky podľa odporúčania lekára.

Týždeň pred zákrokom Vám odporúčame užívať prípravok na ochranu sietnice, obsahujúci omega-3 mastné kyseliny, ktorý u nás môžete získať na záver predoperačného vyšetrenia v rámci balíku "ochrana sietnice".

Výkon

Podobne ako operácia sivého zákalu, výkon je bezbolestný a trvá menej ako 15 minút. Na základe dôkladného individuálneho vyšetrenia vám naši špecialisti odporučia najvhodnejší implantát. Vďaka nemu si môžete opäť užívať kvalitné videnie bez okuliarov, a to už na druhý deň po operácii.

Zákrok

Pobyt na očnej klinike v deň zákroku trvá približne 2 hodiny, počas ktorých skontrolujeme váš stav a vylúčime akékoľvek akútne očné ochorenie. Následne sa rozkvapká zrenica operovaného oka. Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii a je bezbolestný. Samotný výkon trvá v priemere 5 až 10 minút.

Samotný zákrok je možné vykonať dvomi rôznymi spôsobmi.

Fakoemulzifikácia

Pri klasickom postupe sa šošovka musí rozdrviť pomocou ultrazvukovej sondy potom, ako chirurg vykoná niekoľko predchádzajúcich krokov, ako napríklad vstupné rezy, kapsulorexa- otvor v puzdre šošovky a ďalšie.

Do uvoľneného priestoru sa následne vloží umelá vnútroočná šošovka, ktorá nahradí pôvodnú.

FLACS- Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery

Modernejší, šetrnejší a bezpečnejší postup je tzv. FLACS. Čo znamená operácia sivého zákalu pomocou femtosekundového laseru. Na VESELY ∣Očná Klinika ako jediný na Slovensku používame laser CATALYS, ktorý bol od začiatku navrhnutý na operáciu sivého zákalu, narozdiel od iných laserov.

Femtosekundový laser môže vykonať až 60% krokov z operácie sivého zákalu. Zakalenú šošovku rozdelí na niekoľko stoviek malých pravidelných fragmentov, ktoré sa už nemusia drviť ultrazvukom, ale stačí ich len jednoducho odsať. Toto robí celý zákrok šetrnejší a bezpečnejší.

V prípade implantácie tzv. multifokálnych, či torických šošoviek štandardne používame pri operácii sivého zákalu navigačný systém VERION od spoločnosti Alcon. Vďaka nemu vieme presne určiť optimálnu polohu šošovky v oku, tak aby bol výsledok zákroku čo najdokonalejší a vaša zraková ostrosť čo najlepšia.

Po zákroku dostanete operačný protokol a identifikačnú kartu šošovky (implantátu). Približne 20 minút po operácii môžete opustiť očnú kliniku v sprievode blízkej osoby. Výsledok operácie sivého zákalu uvidíte ihneď po zákroku.

Pooperačná liečba a obdobie

Po zákroku a krátkom pozorovacom období vám náš personál opätovne odporučí potrebnú pooperačnú liečbu a prepustí vás do domácej liečby. Termín prvej pooperačnej kontroly je stanovený vždy individuálne. V tomto období je veľmi dôležité dodržiavať pokyny týkajúce sa pooperačnej liečby a v prípade akýchkoľvek nejasností všetko konzultovať s našimi lekármi.

Pooperačná liečba nie je náročná. Po operácii je dôležité tri týždne aplikovať do oka pooperačné kvapky. Neodporúčame vám dvíhať a nosiť ťažké veci (nad 3 kg), ani sa nadmerne zapierať alebo namáhať. Nevhodný je tiež pobyt v bazénoch, vodných nádržiach a saunách. Bežná pracovná činnosť je povolená spolu s voľným a nenáročným pohybom. Dĺžka týchto obmedzení nepresahuje 3 týždne. Potom sa už môžete vrátiť k svojmu normálnemu životu, záľubám a koníčkom s ešte kvalitnejším videním ako pred operáciou.

Všetky pokyny a inštrukcie sú pre vašu potrebu jednoducho zhrnuté na vnútornej strane papierových dosiek, ktoré dostanete na záver vstupného vyšetrenia.

Operácia sivého zákalu – už bez doplatku | Vznik a prejav | Liečba | Implantáty | Vyšetrenie | Pred operáciou | Operácia | Fakoemulzifikácia | FLACS- Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery | Pooperačná liečba

Centrum sivého zákalu

Sivý zákal, odborne nazývaný katarakta, je ochorenie, ktoré skôr či neskôr postihne každého z nás. Vo veľkej miere súvisí s vekom a zhoršuje zrakovú ostrosť. V dnešnej dobe už nemusíte čakať, kým sivý zákal dozrie. Kvalitu života si môžete ľahko udržať vďaka operácii, ktorá patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie na ľudskom tele. Použitím femtosekundového laseru sa operácia sivého zákalu stale ešte bezpečnejšou a oko menej zaťažujúcou než v minulosti. VESELY ∣Očná Klinika je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku a preto je operácia sivého zákalu plne hradená z vášho zdravotného poistenia bez nutnosti doplatku za výkon.

Operácia sivého zákalu – už bez doplatku

Vznik a prejav

Vznik sivého zákalu súvisí s hromadením splodín látkovej premeny v ľudskej šošovke. Šošovka je v oku uložená za dúhovkou a vďaka nej vie človek zaostrovať na blízko a do diaľky. Hromadenie splodín látkovej premeny spôsobuje zakalenie a „tvrdnutie“ šošovky. To v prvom štádiu zhorší videnie, ktoré sa ešte dá korigovať okuliarmi. Následne však dochádza k zakalovaniu videnia, čo sa prejavuje zhoršeným vnímaním farieb, kontrastných prostredí, obtiažnejším šoférovaním v šere aj v noci a mnohými ďalšími prejavmi.

Liečba

Jedinou možnosťou odstránenia sivého zákalu je chirurgický zákrok. Očné kvapky, mastičky, či rôzne očné cviky nie sú účinné. Táto operácia nie je pre pacienta náročná. Jej priebeh nevníma ani nepociťuje.

Implantáty

Na VESELY∣Očná Klinika si dávame záležať na najvyššej kvalite, čo sa týka odbornej starostlivosti, ako aj výberu implantátu. To je dôvod, prečo vám ponúkame implantáty len od dvoch najkvalitnejších výrobcov, ktorí tvoria svetovú špičku nielen v produkcii a kvalite, ale aj vo vývoji vnútroočných implantátov.

Všetky implantáty, ktoré na našej klinike používame, sú z mäkkého hydrofóbneho akrylátu. Sú skladateľné, čím sa môžu implantovať cez minimálne rezy. Najmodernejší dizajn a materiál umelých vnútroočných šošoviek zabezpečuje najlepšiu zrakovú ostrosť a znižuje riziko vzniku druhotného sivého zákalu. Z tohto dôvodu je výber implantátu veľmi dôležitý pre celkový dlhodobý výsledok a spokojnosť.

Škála implantátov je veľmi široká a zahŕňa monofokálne šošovky, šošovky s tzv. žltým filtrom, torické šošovky a tiež šošovky multifokálne, ktoré patria do skupiny tzv. „prémiových implantátov". Výber implantátu sa vždy snažíme prispôsobiť veku, nálezu a požiadavkam klienta. Radi vám poradíme a odporučíme implantát, ktorý bude pre vás najvhodnejší.

Vyšetrenie

Pred operáciou sivého zákalu na našej očnej klinike sa podrobíte dôslednému vyšetreniu oboch očí. Vyšetrenie zahŕňa kontrolu zrakovej ostrosti, výšky vnútroočného tlaku a kontrolu očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení, ktoré nám pomôžu vyrátať presnú hodnotu najvhodnejšieho implantátu. Na základe získaných údajov objednáme implantát priamo pre vás.

Pred operáciou

Pred samotnou operáciou nie je nutné podstúpiť interné predoperačné vyšetrenie umožňujúce výkon v lokálnej anestézii. Týždeň pred zákrokom je potrebné do oka, ktoré bude operované, aplikovať kvapky podľa odporúčania lekára.

Týždeň pred zákrokom Vám odporúčame užívať prípravok na ochranu sietnice, obsahujúci omega-3 mastné kyseliny, ktorý u nás môžete získať na záver predoperačného vyšetrenia v rámci balíku "ochrana sietnice".

Operácia

Pobyt na očnej klinike v deň operácie trvá približne 2 hodiny, počas ktorých skontrolujeme váš stav a vylúčime akékoľvek akútne očné ochorenie. Následne sa rozkvapká zrenica operovaného oka. Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii a je bezbolestný. Samotný výkon trvá v priemere 5 až 10 minút.

Samotný zákrok je možné vykonať dvomi rôznymi spôsobmi.

Fakoemulzifikácia

Pri klasickom postupe sa šošovka musí rozdrviť pomocou ultrazvukovej sondy potom, ako chirurg vykoná niekoľko predchádzajúcich krokov, ako napríklad vstupné rezy, kapsulorexa- otvor v puzdre šošovky a ďalšie.

Do uvoľneného priestoru sa následne vloží umelá vnútroočná šošovka, ktorá nahradí pôvodnú.

FLACS- Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery

Modernejší, šetrnejší a bezpečnejší postup je tzv. FLACS. Čo znamená operácia sivého zákalu pomocou femtosekundového laseru. Na VESELY ∣Očná Klinika ako jediný na Slovensku používame laser CATALYS, ktorý bol od začiatku navrhnutý na operáciu sivého zákalu, narozdiel od iných laserov.

Femtosekundový laser môže vykonať až 60% krokov z operácie sivého zákalu. Zakalenú šošovku rozdelí na niekoľko stoviek malých pravidelných fragmentov, ktoré sa už nemusia drviť ultrazvukom, ale stačí ich len jednoducho odsať. Toto robí celý zákrok šetrnejší a bezpečnejší.

V prípade implantácie tzv. multifokálnych, či torických šošoviek štandardne používame pri operácii sivého zákalu navigačný systém VERION od spoločnosti Alcon. Vďaka nemu vieme presne určiť optimálnu polohu šošovky v oku, tak aby bol výsledok zákroku čo najdokonalejší a vaša zraková ostrosť čo najlepšia.

Po operácii dostanete operačný protokol a identifikačnú kartu šošovky (implantátu). Približne 20 minút po operácii môžete opustiť očnú kliniku v sprievode blízkej osoby. Výsledok operácie sivého zákalu uvidíte ihneď po zákroku.

Pooperačná liečba

Po zákroku je dôležité tri týždne aplikovať do oka pooperačné kvapky. Neodporúčame vám dvíhať a nosiť ťažké veci (nad 3 kg), ani sa nadmerne zapierať alebo namáhať. Nevhodný je tiež pobyt v bazénoch, vodných nádržiach a saunách. Bežná pracovná činnosť je povolená spolu s voľným a nenáročným pohybom. Dĺžka týchto obmedzení nepresahuje 3 týždne. Potom sa už môžete vrátiť k svojmu normálnemu životu, záľubám a koníčkom s ešte kvalitnejším videním ako pred operáciou.

Všetky pokyny a inštrukcie sú pre vašu potrebu jednoducho zhrnuté na vnútornej strane papierových dosiek, ktoré dostanete na záver vstupného vyšetrenia.

Zdravie v rukách profesionálov

Sme radi, že našou prácou pomáhame zlepšovať životy mnohých ľudí. Spokojní pacienti sú našou najväčšou odmenou.

Nela Pocisková

herečka, speváčka
Popravde som ani dlho nerozmýšľala, ktorú očnú kliniku si pre podstúpenie laserovej operácie očí vybrať, lebo z každej strany som dostala jasné odporúčania. A tie sa do poslednej bodky skutočne naplnili. Čo sa týka personálu, prístupu, atmosféry, profesionality a celej starostlivosti o môj zrak som bola absolútne nadšená a spokojná. Všetko dopadlo tak, ako má. Ďakujem doktorovi, ktorý mi vlastne skutočne zmenil život - na druhý deň som mu s plačom volala, že vidím okolo seba asi celý svet nanovo. Všetko som zrazu videla úplne čisto a jasne - stromy, vtáky, kvety, tváre ľudí, proste všetko! Dnes neviem pochopiť, ako som tak dlho mohla nosiť okuliare a kontaktné šošovky a neodhodlala sa na laserový zákrok oveľa skôr. Všetko je po zákroku absolútne komfortné. Neviem, či slovo ďakujem nie je príliš slabé slovo pre túto kliniku.

Martin "Pyco" Rausch

moderátor
Prišiel som, videl som a vidím ešte lepšie! Nový, ostrý život bez šošoviek a okuliarov som začal v roku 2012 na očnej klinike VESELY. Za skvelý priebeh, prístup a fantastický výsledok budem na vždy vďačný všetkým na klinike, na čele s MUDr. Veselým. Ďakujem.

Mirka Partlová

herečka
Ked som zacala zmurit,povedala som si,to je asi tlakom:) Ked som prestala ostrit predmety, povedala som si ,to je asi vekom:) Ked som prestala vnimat tvare,povedala som si, to je asi naladou:) Ale ked som uz nevidela svet okolo,bolo mi smutno:) Som stastna ,ze vidim svet taky,aky v skutocnosti je! Ci uz je dobry alebo zly! Netreba hladat riesenie v nalade s vekom alebo s tlakom! Staci navstivit Ocnu kliniku Vesely, tak ako ja, a svet je ovela veselsi:)! Dakujem a nelutujem!:))))

Soňa Müllerová

moderátorka
Od študentských čias som mala problémy s očami, riešila som zápaly a chodila som jedného očného lekára k druhému. Posledné roky je to lepšie, lebo patrím pod ochranné krídla oboch doktorov Veselých a ak mám nejaký nový problém s očami, tak sa môžem kedykoľvek na nich obrátiť.. A odkedy som pod ich kuratelou, tak som aj zodpovednejšia voči svojim očiam a viacej sa o ne starám. Som veľmi spokojná s ich starostlivosťou, na ich klinike sa cítim dobre, a tak som rada, že patrím medzi ich klientov. Obaja doktori majú moju dôveru a ja im aj touto cestou ďakujem sa ochotu, odbornú starostlivosť a priateľský prístup. Vďakanim sa už o svoje oči tak nebojím ako kedysi...je to dobrý pocit...

Andy Hryc

herec
Pri šoférovaní na neznámych cestách som si uvedomil, že okrem toho, že nablízko som bez okuliarov nevidel vôbec nič, nevidím už ani do diaľky. Mal som veľký problém čítať smerové tabule, keď sa zmrákalo. A tak som sa rozhodol tento hendikep riešiť. Na doktorov Veselých som mal veľmi dobré referencie z prostredia mojich kamarátov a rodiny. Zavolal som na očnú kliniku VESELY, objednal sa na vyšetrenie, pri ktorom mi MUDr. Veselý navrhol zákrok PRELEX. Tento zákrok som po krátkom rozmýšľaní absolvoval a dnes vidím perfektne na čítanie a aj do diaľky a to bez okuliarov. S mojim rozhodnutím a taktiež prácou, ktorú odviedol MUDr. Veselý som veľmi spokojný a vďačný za nový život bez okuliarov.

Jana Šuttová

Pre mňa je to ešte stále zázrak... 
Už od detstva som nosila okuliare so silnými dioptriami. Neznášala som ich, vadili mi a často som sa za ne hanbila a nenosila ich. Neskôr som začala používať kontaktné šošovky, ktoré boli síce praktickejšie, ale dráždili moje oči a nemohla som ich nosiť tak často ako som chcela.

 Celý život mi lekári hovorili, že na tak vysoké dioptrie ako mám, neexistuje operácia, ktorá mi pomôže.

 Až pred rokom som sa vďaka kamarátovi dozvedela o Vás, Vašej klinike a zákroku, ktorý mi vraj umožní vidieť. Po absolvovaní vstupnej prehliadky a po vysvetlení o aký zákrok sa jedná, aké sú podmienky a cena, som sa rozhodla, že to vyskúšam. 

 Zákrok trval naozaj krátko a bol v podstate bezbolestný. Na druhý deň som videla. Naozaj som videla všetko, všade, dokonca aj do diaľky, bez okuliarov a šošoviek :-).

 Stále je to pre mňa nezvyk, že proste vidím, iba tak, bez ničoho, dokonca lepšie ako som videla s okuliarmi. Dnes vidím budovy v diaľke, kopce a ostatné veci okolo mňa, ktoré som pred tým nevidela a nevnímala ich. 
Pre mňa je najúžasnejší pocit, keď ráno otvorím oči a vidím.


 Ďakujem, že ste dokázali urobiť to, v čo som už neverila, že sa dá.Michal Hagendorf

manažér
S celkovým prístupom, či už predoperačné poradenstvo, konzultácie, séria vyšetrení, samotný zákrok aj pooperačná starostlivosť, som bol nad mieru a musím povedať aj nad očakávania spokojný. Veľmi oceňujem na jednej strane absolútne profesionálny prístup, rovnako ako aj v ľudskej rovine perfektný prístup celého kolektívu, na čele s MUDr. Veselým. Samotný zákrok prebehol v súlade s očakávaniami: absolútne bezbolestne a v priebehu niekoľkých sekúnd. Rekonvalescencia bola extrémne krátka, už na druhý deň po zákroku som bol schopný svoj zrak bez obmedzení používať. Ak by som sa mal pre zákrok rozhnúť opäť (čo samozrejme nemusím), neváhal by som.

Mgr. Sandra Javorská

právnička
Ďakujem celému tímu očnej klinike VESELY | OK za najväčšiu a najlepšiu zmenu v mojom živote, za profesionálny výkon v príjemnej atmosfére, vďaka ktorému už aj ja môžem vidieť. A všetkým, ktorí sa ešte trápia s okuliarmi alebo šošovkami odkazujem, že svet je bez nich naozaj ešte farebnejší a ostrejší, a to kedykoľvek, keď otvoríte oči!

Veronika Niňajová

RTVS Bratislava
Potom, ako som sa rozhodla podstúpiť operáciu očí na VESELY | OK, bola som príjemne prekvapená z rýchleho priebehu operácie. Dva týždne po prvom vyšetrení som už ležala na operačnom stole, v piatok večer po operácii som pozerala televíziu a v pondelok, keď som prišla do roboty som si už ani neuvedomovala, že som predtým nosila dioptrické okuliare. Bola som šťastná, že už vidím úplne všetko. Tá polhodinka jemného rezania očí stála naozaj za to! Chcela by som pochváliť perfektného lekára, zdravotné sestry, ako aj ich vynikajúci prístup, nie iba počas operácie, ale aj v pooperačnom období. Keď by som mala niekomu poradiť kliniku na operáciu očí, určite by som každému odporučila VESELY | Očná Klinika.

Martin Berhan

MaM mutlimedia s.r.o. Žilina
Všetkým, ktorí uvažujú nad "zahodením" okuliarov, či kontaktných šošoviek vrelo doporučujem Očnú Kliniku Vesely. Z profesionálneho prístupu, moderného vybavenia a príjemného prostredia som bol nadšený. Samotná operácia prebieha naozaj rýchlo, bezbolestne a nečaká vás ani žiadne niekoľkodňové pálenie očí, takže už po pár hodinách si môžete vychutnávať život bez okuliarov.

Ronald Lupták

O laserovej operácii som uvažoval doslova niekoľko rokov. Od pôvodnej metódy, ktorú podstúpili mnohí moji známi ma odrádzali pooperačné bolesti, o ktorých mi všetci farbisto popisovali. Potom som sa dozvedel o novej bezbolestnej metóde. Navštívil som kliniku Vesely OK a bolo rozhodnuté. Nasledovalo vyšetrenie na klinike, dohodnutie termínu zákroku a prechodné obdobie, kedy som už k vôli zákroku nemohol nosiť kontaktné šošovky, ale musel som sa vrátiť k okuliarom. Ja sám som bol zvedavý na samotný zákrok, pretože som si ho nedokázal predstaviť. Team MUDr. Veselého ma skvele pripravil, o všetkom ma informovali nielen pred operáciou, ale aj počas nej. Samotný zákrok mi rozhodne nespôsoboval bolesť. Bol pocitovo nepríjemný, čo je ale logické, pretože zásah do oka bude človeku pripadať vždy neprirodzený. Rozhodne ale nebol bolestivý a to bolo pre mňa dôležité. Už večer po zákroku som spozoroval, že vidím ostro, a to aj napriek tomu, že moje videnie bolo spočiatku hmlisté. Nikdy v živote nezabudnem na to, ako som sa pozrel z balkóna na 5. poschodí a bol so schopný bez okuliarov či šošoviek čítať ŠPZky áut! Považoval som to za zázrak. Na druhý deň som dokonca šoféroval auto cestou na moju prvú pooperačnú kontrolu. Bez okuliarov či šošoviek! Obdobie po operácii bolo úžasné. Postupne sa mi vyčistilo hmlisté videnie, nemal som absolútne žiadne bolesti, dokázal som fungovať v bežných situáciách prakticky hneď na druhý deň. Nepociťoval som ani prílišnú citlivosť na slnko, ani problém s ostrosťou a hlavne žiadnu bolesť. Navyše, zrazu som znovuobjavil predmety vo veľkých vzdialenostiach a dodnes mám pocit, že vidím ostrejšie, ako kedykoľvek predtým. Na klinike VESELY | OK si veľmi cením aj pooperačné obdobie. Na kontroly som chodil v pravidelných intervaloch, počas ktorých sme spolu s teamom MUDr. Veselého sledovali rekonvalescenciu mojich očí a tešili sa z úspechu. Asi nikto, okrem krátkozrakých ľudí, si nedokáže predstaviť, aké je to úžasné, že ráno ako prvé už nemusíte siahať po okuliaroch na nočnom stolíku, dávať si kontaktné šošovky do čerstvo rozlepených očí. Už nemusím rozmýšľať, či si počas dňa plánujem dať slnečné okuliare, aby som si nedal dioptrické okuliare ale šošovky. Môžem sa dokonca bez problémov potápať či robiť akýkoľvek šport, ktorý je s okuliarmi komplikovaný. Neskutočné. Ak by som sa mal ešte raz rozhodovať, či do laserovej operácie očí pôjdem alebo nie, s istotou viem povedať: rozhodne áno a rozhodne v očnej klinike VESELY | OK.

Cenník

Cenník vyšetrení
Kompletné vyšetrenie s konzultáciou 80 €
Špecializované očné vyšetrenie 60 €
Cielené očné vyšetrenie 40 €
Predpis okuliarovej korekcie  40 €
Predoperačné vyšetrenie pred laserovou operáciou 70 €
Predoperačné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou (PRELEX, RLE, ...) 70 €
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu 40 €
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou rohovky (liečba keratokonusu, transplantácia rohovky, ...) 80 €
Kontrolné pooperačné vyšetrenie 20 €
Diagnostické očné vyšetrenie (topografia, biometria, endotel, ...) 20 €
OCT vyšetrenie 35 €
Perimeter 25 €
Vyšetrenie a diagnostika glaukómu (zeleného zákalu) 85 €
Injekčné podanie lieku (nezahŕňa cenu lieku) 5 €
Infúzna liečba 80 €
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia do 15 minút                      zdarma
Cenník operačných výkonov
Cenník laserových zákrokov
Predoperačné vyšetrenie pred laserovou operáciou 70 €
PRK "Štandard" 290 €
PRK "Na mieru" 440 €
LASEK "Štandard" 460 €
LASEK "Na mieru" 570 €
Femto LASIK (zákrok femtosekundovým laserom) 599 €
iLASIK (zákrok femtosekundovým laserom "Na mieru") 970 €
Skupinová zľava
Cenník refrakčných operácií s implantáciou šošovky (PRELEX, RLE)
Predoperačné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou (PRELEX, ...) 70 €
Operácia metódou fakoemulzifikácie
RLE - Refractive Lens Exchange 810 €
RLE Toric (s odstránením astigmatizmu) 1 110 €
PRELEX - Presbyopic Lens Exchange 1 280 €
PRELEX Toric (s odstránením astigmatizmu) 1 450 €
Femtosekundovým laserom asistovaná operácia
FemtoRLE - Refractive Lens Exchange 1 210 €
FemtoRLE Toric (s odstránením astigmatizmu) 1 410 €
FemtoPRELEX - Presbyopic Lens Exchange 1 680 €
FemtoPRELEX Toric (s odstránením astigmatizmu) 1 780 €
Implantácia fakickej šošovky
IrisClaw IOL 1 380 €
STAAR Surgical 1 480 €
Cenník operácií sivého zákalu
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu 40 €
Operácia sivého zákalu metódou fakoemulzifikácie Samoplatca
Monofokálna šošovka 810 € 0 € 0 € 0 €
Monofokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 110 € 250 € 250 € 250 €
Multifokálna šoošvka 1 280 € 880 € 880 € 880 €
Multifokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 450 € 1 180 € 1 180 € 1 180 €
Diabetická IOL 850 € 150 € 150 € 150 €
LED Navigačný systém VERION 50 € 50 € 50 € 50 €
Balík "Ochrana sietnice" (prípravok obsahujúci omega 3-mastné kyseliny a OCT vyšetrenie mesiac po zákroku) 30 € 30 € 30 €
Femtosekundovým laserom asistovaná operácia sivého zákalu Samoplatca
Monofokálna šošovka 1 210 € 260 € 260 € 260 €
Monofokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 410 € 750 € 750 € 750 €
Multifokálna šoošvka 1 680 € 1 280 € 1 280 € 1 280 €
Multifokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 780 € 1 480 € 1 480 € 1 480 €
Diabetická IOL 1 100 € 650 € 650 € 650 €
LED Navigačný systém VERION 50 € 50 € 50 € 50 €
Balík "Ochrana sietnice" (prípravok obsahujúci omega 3-mastné kyseliny a OCT vyšetrenie mesiac po zákroku) 30 € 30 € 30 € 30 €
Operácia druhotného sivého zákalu Samoplatca
Operácia druhotného sivého zákalu aspiráciou 550 €  135 € 200 € 135 €
Operácia druhotného sivého zákalu Nd:YAG laserom 220 € 50 € 50 € 50 €
Sekundárna implantácia VOŠ Samoplatca
Monofokálna šošovka 810 € 170 € 170 € 810 €
Prednokomorová VOŠ 560 € 130 € 130 € 560 €
Cenník iných operácií rohovky
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou rohovky (liečba keratokonusu, transplantácia rohovky, ...) 40 €
Samoplatca
Intrastromálna implantácia distenčných prstencov 1 480 € 130 € 130 € 130 €
CXL- corneal cross linking 450 € 120 € 120 € 120 €
Kombinovaný zákrok "Implantácia distenčných prstencov a CXL terapia" 1 930 €  500 € 500 € 500 € 
IAK- incízna astigmatická keratotómia 540 € 200 € 210 € 540 €
Transplantácia rohovky Samoplatca
Transplantácia rohovky 2 600 € 1 000 € 1 450 € 2 600 €
Transport implantátu variabilná zložka podľa dodávateľskej transportnej služby
Krytie rohovky amniovou membránou 500 € 250 € 500 € 500 €
Cenník ostatných očných výkonov Samoplatca
Repozícia implantovanej VOŠ 370 € 100 € 100 € 100 €
Explatnácia a implantácia VOŠ 740 € 230 € 230 € 740 €
Implantácia kapsulárneho krúžku 95 € 95 € 95 € 95 €
Použitie vitrektómu v priebehu zákroku 120 € 120 € 120 € 120 €
Operácia zeleného zákalu 450 € 120 € 120 € 120 €
Operácia zeleného zákalu s implantátom 780 € 450 € 450 € 450 €
Plastické operácie mihalníc 500 € 300 € 300 € 270 €
Operácie nádorov mihalníc 370 € 210 € 160 € 170 €
Operácia pterýgia 230 € 30 € 5 € 0 €
Operácia nádorov spojovky 370 € 105 € 122 € 170 €
Operácia zrastov spojovky 250 € 0 € 250 € 250 €
Operácia slzných bodov a slzných ciest 140 € 10 € 0 € 140 €
Implantácia uzáverov slzných bodov 150 € 150 € 0 € 150 €
Ošetrenie sietnice laserom 40 € 20 € 0 € 40 €
Elektroepilácia 100 € 0 € 0 € 0 €
Tarzofia 160 € 0 € 0 € 0 €
Ostatné malé operácie v okolí oka
bez šitia 130 €
so šitím 170 €
Operácia v celkovej anestézii
1. hodina 170 €
každá ďalšia načatá hodina 100 €

Pozn.:
* Použitie vyplýva z priebehu zákroku a nie je možné ho dopredu predpokladať. Lekári VESELY | Očná Klinika si vyhradzujú právo na použitie, bez nutnosti informovania pacienta v priebehu zákroku, v záujme najlepšieho výsledku zákroku. O použití bude pacient detailne informovaný a toto bude zdokladované v dokumentácii.

Príďte viacerí a buďte VESELÍ!
Chcete s a zbaviť okuliarov a rozmýšľate o najšetrnejšom zákroku iLASIK? Dohodnite sa s rodinnými príslušníkmi, alebo Vašimi kamarátmi a zbavte sa okuliarov spoločne. My potom Vaše staré okuliare, ktoré už nebudete potrebovať, pošleme do Afriky tým, ktorí ich potrebovať budú. Takto nie len ušetríte, ale aj pomôžete tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.

Príďte viacerí a buďte VESELÍ!
Je Vás viac, chcete sa zbaviť okuliarov a ešte aj ušetriť? Získajte náš "VESELY Grup On" a podľa počtu členov skupiny bude vysoká Vaša zľava.

 1. Vstupné vyšetrenie pred zákrokom nemusíte podstúpiť v jeden deň. Môžete ho absolvovať v jednom týždni.
 2. Ani zákrok nemusí každý člen absolvovať v jeden deň. Termíny zákrokov si môžete rozložiť do 14 dní.
 3. Počet účastníkov v jednej skupine je obmedzený. Po prevýšení stanoveného maximálneho počtu je potrebné vytvoriť novú skupinu.
 4. Zľavu môžete uplatniť na najlepší zákrok z našej ponuky iLASIK
 5. Vy sami si vyberiete Vášho zástupcu na komunikáciu s VESELY | očná klinika, ktorý dohodne termíny vyšetrení, zákrokov a výšku zľavy.
 6. Pred vyšetrením prvého člena skupiny zástupca „skupiny“ musí doručiť definitívny zoznam členov celej skupiny.
 7. Po vyšetrení prvého člena skupiny už nie je možné skupinu dodatočne rozširovať o ďalších členov.
 8. Termíny vyšetrení a zákrokov sú záväzné a nie je možné ich meniť.
 9. VESELY | očná klinika si vyhradzuje právo zmeny termínu vyšetrenia, či zákroku. Takáto zmena však nebude mať žiaden vplyv na cenu zákroku.
 10. Termín zákroku a definitávna výška zľavy budú stanovené až po absolvovaní vyšetrenia posledným členom skupiny a úhrade nevratnej zálohovej platby každým členom skupiny vo výške 800,- EUR.
 11. Doplatok ceny zákroku bude uhradený v deň operácie každým členom skupiny individuálne.
 12. Nie je možné pridať sa do skupiny uchádzajúcej sa o skupinovú zľavu až po absolvovaní predoperačného vyšetrenia alebo po stanovení termínu zákroku.
 13. V prípade zrušenia zákroku niektorým členom zo skupiny môžete postupovať nasledovne:
  a, uhradiť cenu zákroku aj za chýbajúceho člena a získať tak pôvodnú zľavu
  b, uplatniť si zľavu s nižším počtom účastníkov
 14. c, nahradiť člena novým
 15. Za člena skupiny uchádzajúceho sa o skupinovú zľavu sa považuje každý, kto má záujem podstúpiť laserovú korekciu na oboch očiach. V prípade korekcie len na jednom oku je možné jedného člena skupiny nahradiť dvomi takými, ktorí chcú podstúpiť korekciu len na oku jednom.
 16. Pokiaľ sa člen skupiny nemôže dostaviť na zákrok z objektívnych príčin (choroba, súdne pojednávanie, ...) môže presunúť svoj zákrok na iný deň po predložení potvrdenia o návšteve lekára a úplnom uhradení zvyšnej ceny zákroku.
 17. Ak dôjde k odloženiu zákroku zo strany VESELY | očná klinika platia podmienky "VESELY GroupOn".

"VESELY GroupOn"
3 osoby- jeden zákrok zdarma (ušetríte až 970 €)
4 osoby- dva zákroky zdarma (ušetríte až 1 940 €)
5 osôb- tri zákroky zdarma (ušetríte až 2 910 €)
6 osôb- štyri zákroky zdarma (ušetríte až 3 880 €)
7 osôb- päť zákrokov zdrama (ušetríte až 4 850 €)
8 osôb- šesť zákrokov zdarma (ušetríte ač 5 820 €)

Zákrok znamená operačný výkon femtosekundovým a excimerovým laserom na jednom oku.

Zistite viac Objednať
5 dôvodov,
ktoré vás presvedčia.
Uvidíte.

Skúsenosti

Špecialisti v našom tíme sa oftalmologickej chirurgii venujú od jej počiatkov na Slovensku. O vaše oči sa staráme od roku 1939.

Kvalita

U nás nájdete prístroje, materiály a implantáty tej najvyššej kvality.

Inovatívnosť

Mnohé liečebné postupy zavádzame ako prví na Slovensku.

Vybavenie

Ako jediní na Slovensku používame prístroje, ktoré sú certifikované NASA.

Sme Vám nablízku

Môžete si vybrať, či navštívite naše centrum v Košiciach, v Poprade alebo v Bratislave.

Objednať bezplatnú konzultáciu

Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu

so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno a priezvisko, kontaktné údaje) za účelom kontaktovania a dohodnutia termínu a druhu vyšetrenia v očnej klinike VESELY OK na základe a podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

zavolajte nám, Radi vás vypočujeme

Bratislava
+421 2 3211 4646 +421 2 3211 4644
Košice
+421 55 6424 848
Poprad
+421 52 3211 351 +421 52 3211 352

QUIZ: Ktorý zákrok je pre mňa vhodný?

Ktorá je Vaša veková skupina?

18-39 18-39
40-55 40-55
55+ 55+

Nosíte...

Okuliare Okuliare
Kontaktné šošovky Kontaktné šošovky
Oboje Oboje
Ani jedno Ani jedno

Bez Vašej zrakovej pomôcky nevidíte dobre ...

Na diaľku Na diaľku
Na blízko Na blízko
Na diaľku a na blízko Na diaľku a na blízko
Pri čítaní Pri čítaní
Nejasno vo všeobecnosti Nejasno vo všeobecnosti

Povedal Vám Váš lekár niekedy, že máte astigmatizmus (nepravidelné zakrivenie rohovky)?

Áno Áno
Nie Nie

Liečili ste sa niekedy na ťažší syndróm suchého oka?

Áno Áno
Neviem Neviem
Nie Nie

Váš zrakový problém je pravdepodobne riešiteľný zákrokom iLASIK.
Zistite viac alebo sa objednajte na bezplatnú konzultáciu.

Váš zrakový problém, ktorý ste popísali, si vyžaduje podrobnejšie očné vyšetrenie aby sme zistili, či je laserová korekcia a zákrok iLASIK pre Vás vhodný. Objednajte sa prosím na bezplatnú konzultáciu alebo vyšetrenie.

Váš zrakový problém je pravdepodobne riešiteľný zákrokom PRELEX.
Zistite viac alebo sa objednajte na bezplatnú konzultáciu.

Váš zrakový problém, ktorý ste popísali, si vyžaduje podrobnejšie očné vyšetrenie aby sme zistili, či je zákrok PRELEX pre Vás vhodný. Objednajte sa prosím na bezplatnú konzultáciu alebo vyšetrenie.

Objednajte na bezplatnú konzultáciu Objednajte na bezplatnú konzultáciu
Naspäť
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ďalej

Spýtajte sa našich odborníkov

so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno a priezvisko, kontaktné údaje) za účelom kontaktovania a dohodnutia termínu a druhu vyšetrenia v očnej klinike VESELY OK na základe a podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Najčastejšie otázky

Aká je čakacia doba na vstupné vyšetrenie?

Na vstupné očné vyšetrenie je čakacia doba do 10 pracovných dní.

Je potrebné priniesť na vyšetrenie dokumentáciu z predchádzajúcich vyšetrení na iných pracoviskách?

Priniesť so sebou predchádzajúcu dokumentáciu nie je potrebné, avšak pokiaľ trpíte akýmkoľvek dlhodobým očným ochorením je každá informácia cenná.

Budú sa mi na vyšetrení rozkvapkávať oči?

V prípade, že sa jedná o predoperačné alebo kompletné očné vyšetrenie je potrebné rátať s rozkvapkávaním očí. To spôsobuje následné obmedzenie v šoférovaní a vykonávaní niektorých činností (ako napríklad práca s počítačom).

Ako dlho trvá a čo obsahuje vstupné vyšetrenie?

Vstupné vyšetrenie má charakter kompletného očného vyšetrenia. Zahŕňa meranie výšky vnútroočného tlaku, hrúbky rohovky a dioptrií, kontrolu zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka a následne špecializované vyšetrenia podľa povahy Vášho ochorenia (Galilei- analyzátor rohovky, perimeter- vyšetrenie zorného poľa, OCT- CT vyšetrenie oka (sietnica, rohovka, dúhovka, komorový uhol), endoteliálna mikroskopia, ...). Dĺžka trvania kompletného vyšetrenia je štandardne 1,5-2 hodiny.

Operácia sivého zákalu

Môžem prísť na operáciu sivého zákalu bez odporučenia môjho lekára?

Áno, môžete prísť aj bez odporučenia Vášho očného lekára.

Hradí operačný zákrok sivého zákalu poisťovňa?

Áno, operáciu sivého zákalu prepláca poisťovňa.

Operujú sa obe oči naraz?

Nie, sivý zákal sa odstráni najskôr z jedného oka a o týždeň neskôr z druhého.

Aká je čakacia doba na podstúpenie zákroku?

Priemerná doba čakania na zákrok je kratšia ako 6 týždňov.

Je tento zákrok bolestivý?

Nie, nie je. Operácia sivého zákalu sa vykonáva v lokálnej anestézii pri úplnom vedomí pacienta. Vďaka tomuto znecitliveniu oka pacient nepociťuje žiadnu bolesť ani v priebehu operácie, ani po nej.

Ako dlho trvá operačný zákrok?

Samotný výkon trvá približne 7 až 10 minút. Pred ním je však potrebné oko vyšetriť a rozkvapkať. Preto sa pacient na klinike zdrží približne dve hodiny.

Aká je doba rekonvalescencie po zákroku?

Keďže príde počas zákroku iba k minimálnemu narušeniu rohovky je doba hojenia veľmi krátka. Ku veľkej väčšine činností, ktoré ste vykonávali pred zákrokom je možné vrátiť sa už na druhý deň.

Aké obmedzenia ma po zákroku čakajú?

V deň zákroku sa pacientovi odporúča pokojový režim. Približne tri týždne po operácii by ste sa však mali vyvarovať ťažkej fyzickej činnosti. Nemali by ste nosiť ťažké bremená, či z predklonu dvíhať ťažšie predmety. Taktiež sa v tomto období neodporúča venovať sa silovým, či kontaktným športom. Plávanie v bazéne, jazere a v mori je po dobu troch týždňov úplne zakázané.

Je možné, že sa mi po operácii sivý zákal znovu vytvorí?

Nie, nie je. Vďaka odstráneniu zakalenej ľudskej šošovky a vloženiu nového umelého implantátu, sa sivý zákal v pôvodnej forme nikdy nevráti.

Z čoho je umelá vnútroočná šošovka vyrobená?

Šošovky implantované na VESELY | Očná Klinika sú vyrobené zo špeciálneho materiálu- výhradne z hydrofóbneho akrylátu, ktorý vykazuje najlepšie vlastnosti a najmenšie množstvo nežiaducich reakcií.

Môže sa stať, že môj organizmus tento implantát neprijme?

V medicíne je možné úplne všetko, avšak doposiaľ sme sa s niečím obdobným nikdy nestretli.

Ako dlho po operácii ostávam v sledovaní lekárov z VESELY | Očná Klinika?

V našom sledovaní ostávate minimálne jeden týždeň po zákroku. Následne preberie starostlivosť o Vás Váš obvodný očný lekár. Pokiaľ ste ku nám prišli bez odporúčania očného lekára ostávate v našom sledovaní po dobu ďalších troch týždňov.

Musím si po operácii kvapkať do očí nejaké kvapky?

Áno, po operácii je nutné aplikovať do očí antibiotické kvapky minimálne po dobu troch týždňov.

Laserová operácia

Hradí laserový operačný zákrok poisťovňa?

Laserové operácie patria do skupiny tzv. kozmetických zákrokov, preto sa poisťovňa na ich úhradu vo väčšine prípadov nepodieľa. Poisťovňa čiastočne zákrok uhrádza v prípade, že je rozdiel vo výške dioptrii medzi jedným a druhým oko väčší ako 3,5 dioptrie.

Ako viem, ktorý zákrok je pre mňa najvhodnejší?

Po dôkladných vstupných vyšetreniach a získaní informácii o výške Vašej dioptrickej chyby a ostatných potrebných údajoch o Vašom zraku a očiach, Vám bude po konzultácii s ošetrujúcim lekárom navrhnutá najvhodnejšia metóda odstránenia Vašej dioptrickej chyby.

Je laserové odstránenie dioptrii vekovo ohraničené?

Dioptrickú chybu je možné odstrániť laserom v ktoromkoľvek veku. Podmienkou je však fyziologický nález v ostatných očných štruktúrach. Preto takýto zákrok môžu v niektorých prípadoch podstúpiť aj záujemcovia starší ako 40 rokov. Zákroky však nevykonávame pacientom mladším ako 18 rokov, a to z dôvodu neukončeného rastu a vývoja organizmu.

Je laserové odstránenie dioptrii ohraničené výškou dioptrii?

Prístrojové vybavenie VESELY | Očná Klinika umožňuje odstrániť dioptrické chyby v rozpätí od +5,0 dioptrie do -12,0 dioptrie a to aj v kombinácii s tzv. astigmatizmom. Vo väčšine prípadov však nepristupujeme ku korekcii extrémnych dioptrických chýb laserom, nakoľko takéto riešenie nepovažujeme za správne a bezpečné. Laserovú korekciu bežne vykonávame pri ďalekozrakosti do výšky +4,5 dioptrie a pri krátkozrakosti do výšky -7,5 dioptrie. Odstránenie vyšších dioptrických chýb laserom považujeme za bezpečné a vhodné len v prípade vyhovujúcich anatomických pomerov v oku. Korekciu vyšších dioptrických chýb vykonávame pomocou tzv. fakických šošoviek, ktoré považujeme v tomto prípade za vhodnejšie, šetrnejšie a bezpečnejšie riešenie.

Je možné operovať aj tupozraké oči?

Pomocou laserového zákroku je možné odstrániť dioptrickú chybu aj tupozrakého oka a zabezpečiť mu tak po operácii zrakovú ostrosť aj bez okuliarov. Tupozrakosť ako takú, však nie sme schopní odstrániť. Pravdou však je, že každý náš klient s tupozrakým okom, ktorý podstúpil zákrok iLASIK, mal po tomto zákroku zrakovú ostrosť bez okuliarov dokonca lepšiu, než pred zákrokom s okuliarmi.

Operujú sa obe oči naraz?

Áno, laserová korekcia sa vykonáva na oboch očiach naraz.

Je tento operačný zákrok bolestivý?

Nie, laserový zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii, vďaka čomu je priebeh zákroku úplne bezbolestný. Avšak v závislosti od zákroku sa môžete v pooperačnom období stretnúť s nepríjemnými pocitmi (rezanie a pálenie očí, svetloplachosť, či zvýšené slzenie) trvajúcimi niekoľko dní. Tieto príznaky sú charakteristické pre PRK a LASEK. V prípade zákrokov vykonaných pomocou femtosekundového laseru - FemtoLASIK a iLASIK - je aj pooperačné obdobie bezbolestné a už na druhý deň sa môžete vrátiť do bežného života.

Ako dlho trvá operačný zákrok?

Pobyt na klinike trvá približne dve hodiny, počas ktorých sa opätovne prekontrolujú všetky výsledky, do oči sú aplikované kvapky s anestetickým účinkom a až následne sa vykoná zákrok. Laserový zákrok trvá obyčajne menej ako 15 minút.

Aký je rozdiel medzi zákrokmi PRK alebo LASEK a LASIK?

Všetky tri patria do skupiny laserových zákrokov na korekciu dioptrickej chyby. Zákroky PRK a LASEK sú tzv. povrchové. To znamená, že laserový lúč pôsobí už na povrchové vrstvy rohovky - epitel alebo Bowmanova membrána. Až po ich odstránení je účinný v stróme rohovky, čiže časti, ktorá je najvhodnejšia na laserovú korekciu. Tým, že pri týchto zákrokoch dochádza k nenávratnému odstráneniu Bowmanovej membrány je anatómia rohovky úplne zmenená. Počas zákrokov PRK alebo LASEK dochádza k podráždeniu a poškodeniu nervových zakončení na rohovke a preto je rekonvalescencia po týchto zákrokoch veľmi bolestivá a nepríjemná. Zákrok LASIK vykonaný pomocou femtosekundového laseru je zaradený do skupiny podpovrchových zákrokov. Je charakteristický tým, že sa na povrchu oka vytvorí veľmi jemná a tenká príklopka, tzv. flap. Pod týmto flap-om, ktorý obsahuje epitel, Bowmanovu membránu a aj veľmi jemnú časť strómy, sa vykoná samotné odstránenie dioptrickej chyby excimerovým laserom. Práve vďaka zachovaniu celistvosti povrchových vrstiev rohovky je rekonvalescencia bezbolestná a rýchla, nakoľko nedochádza k masívnemu podráždeniu nervových zakončení v rohovke.

Aká dlhá je rekonvalescentná doba po zákroku?

Dĺžka rekonvalescencie je rôzna podľa typu zákroku, ktorý si vyberiete. a) v prípade zákrokov PRK a LASEK je celková doba rekonvalescencie približne 1/2 roka. Skorá pooperačná rekonvalescencia trvá približne 5-7 dní. Toto obdobie je spojené s rezaním a pálením očí, výraznou svetloplachosťou a slzením, a preto sa odporúča pokojový režim v domácom prostredí. Po celú dobu sú v očiach vložené krycie kontaktné šošovky, ktoré sa vyberú až po piatich dňoch. Od operačného dňa, až po ukončenie liečby je potrebné si do očí denne kvapkať kvapky. Liečba je ukončená 6 mesiacov po zákroku. b) v prípade zákrokov FemtoLASIK alebo iLASIK je celková doba rekonvalescencie cca 2 týždne. Skorá pooperačná rekonvalescencia trvá menej ako 24 hodín, po ktorých sa môžete vrátiť do práce, školy, či svojim koníčkom. Pooperačná liečba trvá iba týždeň.

Aké obmedzenia ma po zákroku čakajú?

Opäť záleží od toho, pre ktorý zákrok sa rozhodnete. V každom prípade však platí, že by ste sa mali vyhýbať plávaniu v bazénoch, jazerách, či v mori po dobu minimálne dvoch týždňov. Taktiež je správne obmedziť aktivity v oblasti kontaktných športov- box, judo, karate, basketbal, hádzaná, ... na tak isto dlhú dobu. Extrémne športy je možné vykonávať približne 4 týždne po zákroku. Zásadný rozdiel je v dĺžke pooperačnej liečby, ktorá sa líši v závislosti od zákroku, tak ako je uvedené vyššie. Počas trvania liečby sa neodporúča otehotnieť, čiže v prípade zákrokov PRK, či LASEK až po dobu 6 mesiacov. Je to z dôvodu dlhodobej liečby, i keď veľmi jemnými, kortikoidnými kvapkami. V prípade zákrokov FemtoLASIK, či iLASIK je táto otázka bezpredmetná, nakoľko liečba trvá len týždeň. Obmedzenia sa však môžu individuálne meniť podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

Je možné, že sa mi po laserovej operácii prinavráti zraková vada?

Všetky vyšetrovacie postupy smerujú k tomu, aby bola výsledná korekcia najstabilnejšia a najtrvalejšia. V niektorých prípadoch sa však stane, že dôjde k samovoľnej regenerácii tkaniva, ktorú nie je možné ovplyvniť ani vôľou pacienta, či snahou lekára. Pravdepodobnosť návratu dioptrickej chyby po laserovom zákroku je menšia než 0,1%. V takom prípade je možným riešením bezplatné laserové dokorigovanie. Takáto korekcia je poskytovaná v rámci "Garancie spokojnosti", ktorú VESELY | Očná Klinika ponúka každému svojmu klientovi úplne bezplatne.