Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Ortopticko-pleoptické centrum

Ortopticko-pleoptické centrum

V našom špecializovanom centre VESELÉ Očká liečime tupozrakosť a okohybné poruchy očí, akými sú škúlenie, disfunkcia očných svalov, trasenie očí a mnoho ďalších, prostredníctvom odbornej starostlivosti našich špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami, za použitia moderných prístrojov a overených postupov.

V ortopticko-pleoptickom centre poskytujeme:

  • Liečba škúlenia (strabizmus)
  • Prevencia a liečba tupozrakosti (amblyopia)
  • Cvičenie binokulárneho videnia
  • Liečba dvojitého videnia (diplopia)
  • Odhalenie dioptricky zapríčineného nedostatku pri čítaní a písaní
  • Cvičenie pri zerebrálnych zrakových poruchách (výpadky v zornom poli po porážkach a nehodách)
  • Cvičenie po ochrnutí očného svalstva (Paresen) alebo pri poruchách očnej pohyblivosti

Vstupné vyšetrenie

Precízne a individuálne vyšetrenie spolu so stanovením správnej diagnózy sú prvým dôležitým krokom na ceste k úspešnej liečbe očného ochorenia vášho dieťaťa.

Odborné vstupné vyšetrenie slúži na zistenie všeobecnej zrakovej schopnosti oboch očí, ich pohyblivosti, správnej fixácie na predmety, správnej spolupráce oboch očí a odhalenie sklonov k škúleniu. Vyšetrenie je úplne bezbolestné a môžu ho podstúpiť deti v každom veku. Vyšetrovacie metódy prispôsobujeme veku každého jedného pacienta tak, aby sa naši najmenší pacienti cítili príjemne a nepociťovali žiaden strach.

Na vstupné vyšetrenie sa môžete so svojim dieťaťom objednať aj bez odporúčania od všeobecného alebo iného očného lekára.

UPOZORNENIE: Prosím, nezabudnite svojmu dieťaťu na vyšetrenie, rovnako ako na špecializované cvičenie, priniesť jeho dioptrické okuliare, v prípade, že ich nosí.

Liečba

Po diagnostike očného ochorenia prostredníctvom vstupného vyšetrenia následne vášmu dieťaťu nastavíme správnu liečbu. Tá okrem ďalších liečebných postupov obnáša aj pravidelnú návštevu nášho centra za účelom precvičovania zraku pomocou súboru cvikov na špeciálnych prístrojoch.

Liečba tupozrakosti, škúlenia alebo iných pohybovo-neurologických porúch zraku sa volí individuálne podľa stupňa ochorenia. Je však nevyhnutná už v detskom veku, keďže v dospelosti už nie je možné niektoré očné ochorenia, ako napríklad tupozrakosť, liečiť.

Liečba tupozrakosti a škúlenia pozostáva z nasledovných krokov:

1

Okuliarová korekcia

Predpokladom úspešnej liečby týchto očných ochorení je predpis správnej okuliarovej korekcie, ktoré dieťa poctivo nosí podľa pokynov našich detských očných lekárov.

2

Oklúzna terapia

Spolu s nosením dioptrických okuliarov sa nasádza takzvaná oklúzna terapia, kedy sa lepšie vidiace oko prelepí nepriesvitnou očnou nálepkou (oklúzorom) a dieťa sa musí pozerať iba slabšie vidiacim okom, čím sa trénuje nielen horšie vidiace oko, ale aj zrakové centrum v mozgu a okohybné svalstvo. Ak chceme totiž horšie vidiace oko zapojiť do procesu videnia, mozog sa naň musí spoliehať čo najviac.

Prvých pár dní oklúznej terapie sú pre dieťa najťažšie. Musí sa naučiť orientovať slabšie vidiacim okom. Začiatok oklúznej terapie si yžaduje zvýšenú pozornosť rodiča, aby neprišlo k úrazu a aby si dieťa oklúzor neodliepalo. Oko sa dieťaťu zalepuje oklúzorom zvyčajne zhruba hodinu po prebudení a odlepuje sa približne dve hodiny pred večerným spánkom. Dĺžka oklúznej terapie je veľmi individuálna a záleží od individuálnych schopností mozgu dieťaťa, a v druhom rade od toho, ako dieťa spolupracuje. Niekedy postačí na nápravu 6 týždňov, v iných prípadoch i pol roka či rok.

3

Pravidelné odborné cvičenia

Paralelne s oklúznou terapiou je súčasťou liečby aj pravidelná návšteva nášho centra, kde dieťa precvičuje horšie vidiace oko pomocou súboru cvikov na špeciálnych prístrojoch. Tieto rehabilitačné cvičenia sú podobnou liečbou ako napríklad logopedické cvičenia pri poruchách reči a slúžia na to, aby obidve oči vášho dieťaťa videli čo najlepšie, optimálne na stopercent. Tvoria až 70% úspechu celej liečby. Je nevyhnutné ich absolvovať aj po chirurgickom odstránení extrémneho škúlenia, iba samotná operácia na vyliečenie nestačí.

Deti tieto cvičenia absolvujú v sprievode sestričky, bez prítomnosti rodiča, aby sa mohli na cvičenie lepšie sústrediť.

Všetky cvičenia sú však absolútne bezbolestné a sú založené na princípe stimulovania horšie vidiaceho oka – dieťaťu sa napríklad ukazujú extrémne kontrasty, na ktoré sa musí sústrediť. Väčšina z nich je robená hravou, zábavnou formou a dĺžka každého cvičenia je prispôsobená trpezlivosti dieťaťa. Jedno cvičenie trvá zhruba 30 minút, počas ktorých sa spojenie medzi okom a zrakovým centrom v mozgu a tiež samotné zle vidiace oko extrémne stimuluje.

4

Doplnková liečba na doma

Dieťa si môže videnie precvičovať aj doma pomocou rôznych hier. Odporúčame navliekanie korálok na šnúrku, obkreslovanie či špeciálne hry na iPade či počítači. Optimálna dĺžka cvičenia je 20-60 minút denne.

Čím skôr sa s liečbou tupozrakosti a/alebo škúlenia začne, tým vyššia je pravdepodobnosť, že dosiahneme stabilnú a dostatočnú zrakovú schopnosť vášho dieťaťa. Po 7. roku života už žiaľ často terapia neprináša želané výsledky. Preto s návštevou nášho detského očného centra nečakajte.

Jednotlivé cviky v našom centre

Tupozraké deti nemjú správne vyvinuté spoje medzi okom a centrálnym zrakovým analyzátorom. Práve pomocou cvičenia sa naši odborníci snažia prinúťiť tupozraké oko pracovať intenzívnejšie. Pri škúlení sa snažíme vďaka rôznym cvikom prinúťiť očné svaly prejsť znovu do správne polohy a pracovať správne.

Všetky cvičenia sú absolútne bezbolestné a sú založené na princípe stimulovania horšie vidiaceho oka. Väčšina z nich je robená hravou, zábavnou formou a dĺžka každého cvičenia je prispôsobená individuálnemu stavu ochorenia a trpezlivosti dieťaťa.

Tieto špeciálne rehabilitačné cvičenia očí tvoria až 70% úspechu celej liečby.

„Učíme oči správne pozerať!“

Liečba na synoptofore

Synoptofor je komplexný prístroj, vďaka ktorému dokážeme odhaliť a liečiť poruchy binokulárneho videnia a svalov okohybného systému. Na synoptofore vyšetrujeme mieru škúlenia a vykonávame s deťmi ortoptické cvičenia.

Campbellov stimulátor

Pri cvičení na Campbellovom zrakovom stimulátore sa dieťa snaží obkreslovať kontúry obrázku, pod ktorým sa točí čiernobiele pozadie. Týmto kontrastom a sústredením sa na jeden bod dochádza k stimulovaniu očí a väzba medzi okom a mozgom sa utužuje.

Cheiroskop

Pomocou cvičenia na tomto prístroji určeného na liečbu škúlenia sa dieťa cvičí v spolupráci očí doblízka a trénuje koordináciu oka a ruky. Dieťa obkresluje obrázok za pomoci zrkadla a učí sa pritom zapájať obe oči naraz.

Haidingerov zväzok

Pri správnom pozeraní je dôležitá schopnosť upriamenia pozornosti na jeden bod. Táto centrálna fixácia sa precvičuje aj za pomoci Haidingerovho zväzku.

Maddoxov kríž

Pomocou Maddoxxovho kríža dokážu naši odborníci diagnostikovať skrytú poruchu svalovej rovnováhy u detí a zistiť uhol odchýlky pri poruchách binokulárneho videnia. Meria sa ním miera škúlenia.

Hessov štít (koordinometer)

Tento prístroj nám umožní veľmi detailne vyšetriť poruchy okohybných svalov a dvojitého videnia. Využíva sa pri diagnostike a rehabilitácii strabizmu (škúlenia).

Stereoskop

Stereoskop je špecializovaný cvičebný prístroj, ktorý v našom ortoptickom centre využívame na liečbu strabizmu (škúlenia). Pomocou neho dokážeme cvičiť šírku fúzie.

Svalový trenažér

Svalový trenažér je vhodná liečebná pomôcka pri cvičení očných svalov, ktoré nie sú u detí postihnutých strabizmom dokonale vyvinuté.

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ hľadáte odborníkov na detské očné lekárstvo, tím nášho centra VESELÉ Očká vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne pomôže. Stačí sa objednať na čísle  +421 2 3211 4646  alebo vyplnením formulára a my sa Vám ozveme.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.

Odoslaním formulára súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno a priezvisko, kontaktné údaje) za účelom kontaktovania a dohodnutia termínu a druhu vyšetrenia vo VESELY Očná Klinika v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.