Operácia a liečba poškodenej sietnice

Operácia očnej sietnice

Cena liečby už od 35 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Ochorenia sietnice sa dajú odstrániť operáciou, dokonca natrvalo! Možnosti modernej medicíny sa v posledných rokoch výrazne pohli vpred a to aj v oblasti liečby sietnicových ochorení. Dôležitý faktor pri liečbe ochorení sietnice je odborná znalosť a skúsenosti očného lekára.

Čo je sietnica?

Sietnica je tenučká vrstva svetlocitlivých buniek, ktorá zvnútra vystiela naše oko. Nachádzajú sa v nej bunky – fotoreceptory, ktorých úlohou je zachytiť svetelný vnem a transportovať ho očným nervom ďalej do mozgu. Aby človek videl dobre, je nevyhnutné, aby bola sietnica zdravá a všetky jej vrstvy neporušené. Aj sietnica však môže ochorieť a existuje niekoľko jej ochorení. V prípade každého jedného z nich platí, že čím skôr vyhľadáte očného lekára, tým väčšiu šanca máte na rýchle a úspešné uzdravenie.

Najčastejšie ochorenia sietnice a ich liečba

1

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je poškodenie sietnice ako následok cukrovky. Dochádza pri nej k poškodeniu malých ciev na sietnici v rôznom rozsahu – od ich presakovania vplyvom poškodeného endotelu, cez porušenie bariérovej funkcie sietnice, až po ukladanie tukových látok z plazmy v sietnici. Diabetická retinopatia často vzniká a prebieha nepozorovane, hoci môže viesť až k slepote. U pacientoch trpiacich cukrovkou I. typu sa zmeny na sietnici vyskytujú až o 40% častejšie než u pacientov s cukrovkou II. typu. Diabetická retinopatia sa môže vyskytovať aj pri nekomplikovanej cukrovke, bez príznakov a bezbolestne. Preto je nevyhnutná prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Príznaky

Najnebezpečnejšou formou je tzv. proliferatívna diabetická retinopatia, ktorú charakterizuje novotvorba „chorých” ciev v sietnici, ktoré môžu ľahko krvácať do sietnice či do sklovca. V najhoršom prípade môže dôjsť až k odlúpeniu sietnice.

Okrem postihnutia ciev dochádza pri cukrovke aj k poškodeniu makuly – žltej škvrny, ktorá je miestom najostrejšieho videnia v oku – a tým pádom k rýchlemu poklesu zrakovej ostrosti.

Pri pokročilom náleze sa objavuje krvácanie na sietnici, malé infarkty a tekutina v sietnici.

Liečba

Liečba tohto ochorenia priamo súvisí so stupňom poškodenia sietnice a nastavením cukrovky. Je dôležité, aby ste dbali na správnu hladinu krvného cukru, stravovacie návyky a vzdali sa alkoholu a cigariet. Momentálne dostupná liečba však umožňuje priebeh choroby len spomaliť alebo v lepšom prípade zastaviť. Medzi metódy liečby diabetickej retinopatie patrí:

a) Laserová koagulácia sietnice – je indikovaná pri novotvorbe „chorých“ ciev, pričom vytvára jazvičky na sietnici a tým znižuje tvorbu týchto ciev.

b) Intravitreálne injekcie – používajú sa pri edéme makuly (opuchu bodu najostrejšieho videnia); ide o bezbolestný a krátky ambulantný zákrok, ktorý zlepšuje zrakovú ostrosť.

c) Operácia (vitrektómia) – je určená pre pokročilé nálezy na sietnici, pri krvácaniach do sklovca alebo pri odlúpení sietnice.

2

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktoré je miestom najostrejšieho videnia v oku. Približne 80 % prípadov tvorí suchá forma, pri ktorej prichádza k poklesu funkcie receptorov, až po ich odumieranie. Druhou formou VPDM je vlhká forma – v tomto prípade sa tvoria pod sietnicou cievky, ktoré presakujú (až často krvácajú).

Príčina ochorenia ešte stále nie je známa, ale predpokladá sa efekt viacerých faktorov, akými je vek, slnečné žiarenie, genetika, spôsob života, strava, fajčenie…

Príznaky

VPDM vedie k rýchlemu poklesu zrakovej ostrosti až k strate centrálneho videnia. Pri vlhkej firme VPDM dochádza k narušeniu schopnosti čítať, písať, rozoznávať tváre a v centre zorného uhla presakujúce cievky vytvárajú sivú škvrnu.

Liečba

Liečba suchej formy VPDM momentálne neexistuje. Pacientom odporúčame doplniť stravu o výživové preparáty bohaté na luteín a xeaxanthín, omega 3-nenasýtené mastné kyseliny, chrániť sa pred slnečným žiarením a celkovo dbať na zdravú životosprávu.

Vlhká forma VPDM sa lieči podaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka. Je to protilátka proti endotelovému rastovému faktoru, ktorá potlačí tvorbu ciev a umožňuje vstrebať opuch. Ide o krátky ambulantný operačný výkon, ktorý je úplne bezbolestný a napomáha zlepšiť ostrosť videnia.

Dnes sa liečba PDT – fotodynamická terapia využíva už málo. Jej charakteristikou je podanie fotosensibilizujúcej látky do krvného obehu a následné ožiarenie sietnice laserom.

3

Hypertenzná retinopatia

Pod týmto pojmom rozumieme súbor chronických cievnych zmien na očnom pozadí, ktoré vznikajú následkom vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie k spazmom ciev, pri náhlom a vysokom zvýšení tlaku až k presakovaniu tekutiny mimo cievy do sietnice alebo do sklovca. Najlepšou prevenciou sú pravidelné kontroly u očného lekára s vyšetrením očného pozadia.

Príznaky

Cievne zmeny na očnom pozadí sa vytvárajú postupne a pacient si ich spočiatku vôbec neuvedomuje. Neskôr ale dochádza k poklesu zrakovej ostrosti a k výpadkom v zornom poli.

Liečba

Liečba predstavuje dosiahnutie normálnych hodnôt krvného tlaku – vďaka tomu môže dôjsť až k úplne vymiznutiu nálezu na sietnici. Kontroly očného pozadia sú preto vhodné aj ako kontroly dobrej terapie krvného tlaku.

4

Cievne oklúzie

Sú spôsobené poruchou cievneho prietoku buď v žilách alebo arteriách sietnice a podľa toho ich aj rozdeľujeme na venózne a arteriálne.

Arteriálne oklúzie vznikajú upchatím artérie embolom – teda úlomkom, ktorý sa uvoľní z väčších ciev v tele a krvným obehom je unášaný, až kým sa nezastaví v tých najtenších cievach, ktoré máme v sietnici alebo napríklad v mozgu.

Venózne oklúzie sú spôsobené zúžením alebo úplnym upchatím vény v sietnici. Tým dochádza k poruche odtoku krvi zo sietnice do krvného obehu a krv sa hromadí v sietnici. Dochádza k presakovaniu tekutiny a tvorbe edému (opuchu) a malých infarktov.

Príznaky

Príčina oklúzií nie je úplne objasnená, ale za hlavný rizikový faktor sa považuje vysoký krvný tlak.

Do pár hodín po arteriálnej oklúzii (uzavretí artérie embolom) dochádza nedostatkom kyslíka k odumieraniu buniek sietnice, a tým k nevratnému poškodeniu zraku. Ochorenie sa prejaví náhlou nebolestivou stratou videnia na jednom oku. Pri venóznej oklúzii si pacient taktiež uvedomí náhlu nebolestivú stratu videnia na jednom oku alebo zatiahnuté videnie akoby cez záclonu.

Liečba

V prípade týchto ochorení by mal pacient okamžite vyhľadať očného lekára.

Niekedy pomôže masáž bulbu alebo lieky na riedenie krvi. Žiaľ, arteriálne oklúzie sú spojené so zlou prognózou a k zlepšeniu videnia dochádza v podstate len pri neúplnych embóliách.

Venózne oklúzie sa liečia laserovou koaguláciou sietnice alebo podávaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka, prípadne kombináciou oboch. Ako doplnková liečba sa využíva “nariedenie“ krvi opakovanými infúziami.

    

Ako bude vaša liečba ochorenia sietnice prebiehať?

Pred každou liečbou sietnice je potrebné absolvovať kompletné a podrobné vyšetrenie na jednom z našich pracovísk. Môžete sa naň objednať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára. Všetky potrebné kontaktné údaje nájdete tu:

BRATISLAVA POPRAD KOŠICE

Vstupné vyšetrenie

Na úvod podstúpite komplexné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nielen o vašich očiach, ale aj o vašom životnom štýle, zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách o výsledku zákroku.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je kontrola zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení. Vďaka týmto meraniam určia naši lekári, aký liečebný postup je najbezpečnejší na odstránenie Vášho očného ochorenia.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ich našim špecialistom položiť. Ochotne vám všetko vysvetlia, aby ste boli čo najviac informovaní a operáciu podstupovali s dobrým pocitom. Váš pocit bezpečia a dôvera sú pre nás dôležité.

Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek. To spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3-4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

Operácia

Pri operácii sietnice sa na našej očnej klinike zdržíte dohromady približne dve hodiny. Najprv vám ešte raz vykonáme všetky základné očné vyšetrenia, aby sme vylúčili akékoľvek akútne očné ochorenia.Ak sú všetky výsledky ideálne, podstúpite prípravu na zákrok.

Presný priebeh zákroku závisí od zvolenej liečby (uvedené vyššie).

Po zákroku dostanete od nás S.O.S. kontakt na niektorého z našich očných chirurgov, ktorý vám bude k dispozícii na telefonickú konzultáciu v prípade otázok či pochybností.

Kontrola po zákroku

Po všetkých očných operáciách je potrebné absolvovať kontrolné vyšetrenie. Termíny pooperačných kontrol stanovuje ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a druhu podstúpenej liečby. Obmedzenia po zákroku sa môžu individuálne meniť podľa odporúčaní a pokynov Vášho ošetrujúceho lekára.

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ trápi ochorenie sietnice aj vás, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na bezplatnú konzultáciu.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.


Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov vo VESELY Očná Klinika [1].