Operácia a liečba keratokonusu

Kompletná liečba presne pre Vás!

Operácia keratokonusu

Cena liečby už od 110 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Keratokonus je ochorením rohovky – čirého a priehľadného tkaniva, cez ktoré do oka ako prvé prenikajú svetelné lúče. Pri tomto ochorení dochádza ku zlému zakriveniu rohovky. VESELY I Očná Klinika ako jediné pracovisku na Slovensku dokáže poskytnúť kompletnú liečbu tohto závažnejšieho ochorenia.

Je to veľmi zriedkavé ochorenie, vyskytuje sa v 1 prípade zo 1000 až 1500 ľudí a najčastejšie postihuje mladých mužov. Príčina vzniku tohto ochorenia doposiaľ nie je celkom objasnená, predpokladá sa však súčinnosť dedičnosti, mechanických vplyvov alebo alergie.

Toto očné ochorenie prichádza potichu – mnohí pacienti neraz ani nevedia, že ním trpia. Prvé príznaky v podobe zhoršeného videnia sa objavujú v druhej dekáde života (medzi 10. až 20. rokom). Priebeh choroby je spojený aj s nárastom krátkozrakosti (mínusové dioptrie) a astigmatizmu (cylindrické dioptrie). Tie sa však veľmi ťažko dajú korigovať pomocou okuliarmi.

 

Keratokonus býva často spojený aj s inými ochoreniami, napríklad s atopiou, Downovým syndrómom, Turnerovým syndrómom či Marfanovým syndrómom.

Podľa toho, v ktorom zo štyroch štádií sa ochorenie pacienta nachádza, zvolíme najvhodnejší terapeutický postup. VESELY I Očná Klinika je jediné neštátne pracovisku na Slovensku, ktoré dokáže poskytnúť liečbu tohto závažnejšieho ochorenia vo všetkých jeho štádiách.

Diagnostika

Diagnostiku keratokonusu vykonávame pomocou niekoľkých špecializovaných vyšetrení:

– topografia rohovky
– optická topografia rohovky Scheimpflugovou kamerou
– keratometria
– aberometria
– biomikroskopia

Na základe výsledkov týchto detailných vyšetrení a vďaka širokému spektru poskytovaných zákrokov na našej klinike dokážeme každému nášmu pacientovi individuálne nastaviť pre neho tú najvhodnejšiu a najbezpečnejšiu liečbu jeho ochorenia keratokonus.

Liečba keratokonusu

V minulosti bolo možné ovplyvniť priebeh ochorenia len pomocou tvrdých kontaktných šošoviek. Dnešné možnosti liečby sú oveľa širšie a ich vhodnosť záleží od štádia, v ktorom sa keratokonus nachádza.

1

Corneal Cross Linking (CXL terapia)

CXL terapia má dve metódy: neinvazívnu (bez abrázie epitelu rohovky) a miniinvazívnu (s abráziou epitelu rohovky). Výber liečby závisí od výsledkov dôkladného vyšetrenia, analýzy prednej a zadnej plochy rohovky, jej zakrivenia a hrúbky. Vo väčšine prípadov sa prikláňame k postupu bez abrázie, ktorý je pre pacienta menej bolestivý a v pooperačnom období neobmedzujúci. CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu tohto ochorenia rohovky, nie kompenzovať cylindrickú chybu, ktorá vzniká s jeho progresiou.

Postup

Zákrok sa v oboch prípadoch vykonáva v lokálnej anestézii za pomoci aplikácie očných kvapiek. V prípade postupu bez abrázie je to najmä z dôvodu vyššieho komfortu. Na rohovku pacienta aplikujeme roztok riboflavínu a dextránu v dvojminútových intervaloch dovtedy, kým biomikroskopicky nepozorujeme prienik roztoku do prednej komory. Pri transepiteliálnej aplikácii tento fenomén pozorujeme väčšinou až po 45 minútovej aplikácii roztoku.
Expozícia UV A žiareniu trvá 30 minút s pokračujúcou aplikáciou roztoku riboflavínu a anestetických očných kvapiek.
Po ukončení ožarovania v prípade postupu s abráziou je na oko nasadená kontaktná šošovka, ktorá oko kryje prvé štyri dni. Pokiaľ je šošovka v oku, v domácej liečbe si päťkrát denne aplikujete do oka antibiotické kvapky. Po odstránení šošovky z oka sa pokračuje v aplikácii kortikoidných očných kvapiek počas nasledujúcich troch mesiacov. Nasledujúci pol rok je potrebné chodiť na pravidelné kontroly.

2

Implantácia intrastromálnych segmentov (krúžkov)

Je to invazívna technika, pri ktorej sa po vytvorení intastromálneho kanálu do cca 80% hrúbky rohovky vloží jeden alebo dva segmenty. Presný počet závisí od toho, aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu.
Tejto ambulantnej operácii predchádza detailné vyšetrenie rohovky a stanovenie počtu implantátov a miesta chirurgického rezu na vloženie implantátov do oka. Samotný operačný výkon trvá približne 25 minút. Na záver operácie sa oko kryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na štvrtý pooperačný deň. Pooperačná liečba je veľmi krátka a trvá len sedem dní. Podobne ako v prípade CXL je následná sledovacia doba šesť mesiacov.

3

Laserová operácia podľa topografického nálezu rohovky

Pri určitých formách skorého nálezu keratokonusu je možné vykonať dva výkony v jednom: ošetriť rohovku excimerovým laserom, čím sa docieli korekcia dioptrickej (refrakčnej) chyby rohovky a následne sa na rohovke vykoná CXL procedúra (pozri vyššie). Tá zabezpečí stabilizáciu rohovky, a tým aj zastavenie progresie keratokonusu. Tento výkon však nemôže podstúpiť každý pacient. Obmedzenia sú dané štádiom keratokonusu, veľkosťou dioptrickej chyby, a najmä hrúbkou rohovky.

4

Transplantácia rohovky

VESELY Očná Klinika je v súčasnosti neštátnym pracoviskom s najväčším počtom transplantácii na Slovensku a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec. Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nie len z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Prvú transplantáciu rohovky – transplantáciu endotelu – sme uskutočnili v septembri 2008. Odvtedy sme postupne do ambulantnej chirurgie zaviedli aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky. Podľa nálezu a miery poškodenej časti rohovky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, tzv. perforujúcu alebo len čiastočnú, tzv. lamelárnu, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca. Všetky transplantácie sme zatiaľ vykonali v lokálnej anestéze, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás na našej očnej klinike.
Štepy odoberáme z Očnej tkanivovej banky VESELY Očná Klinika v Košiciach. Svojou kvalitou spĺňajú najnáročnejšie požiadavky očných chirurgov na celom svete. Čakacia doba na transplantáciu je na našej klinike vo väčšine prípadov kratšia než 8 týždňov.

    

Ako bude prebiehať vaša operácia keratokonusu?

Pred každou operáciou keratokonusu je potrebné absolvovať kompletné a podrobné predoperačné vyšetrenie na jednom z našich pracovísk. Môžete sa naň objednať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára. Všetky potrebné kontaktné údaje nájdete tu:

BRATISLAVA POPRAD KOŠICE

Vstupné vyšetrenie

Na úvod podstúpite kompletné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nielen o vašich očiach, ale aj o vašom životnom štýle, zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách o výsledku zákroku.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je skúška zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka) a očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení, ktoré nám pomôžu určiť presnú výšku vašej dioptrickej chyby a štádium očného ochorenia.

Na základe získaných údajov vám naši špecialisti odporučia najbezpečnejší a najvhodnejší postup na odstránenie keratokonusu.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa ich spýtať. Ochotne vám všetko vysvetlíme, aby ste boli čo najviac informovaní a operáciu podstupovali s dobrým pocitom. Váš pocit bezpečia a dôvera sú pre nás dôležité.

Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek. To spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3-4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

Operácia

Pobyt na našej očnej klinike v deň zákroku sa odvíja od konkrétneho operačného zákroku (cca 2-3 hodiny). V deň vášho zákroku ešte raz absolvujete všetky základné očné vyšetrenia, aby sme vylúčili akékoľvek akútne očné ochorenia. Ak sú všetky výsledky ideálne, následne vás pripravíme na zákrok. Presný priebeh zákroku závisí od zvolenej liečby (viď vyššie).

Po zákroku od nás dostanete S.O.S. kontakt na niektorého z našich očných chirurgov, ktorý vám bude k dispozícii na telefonickú konzultáciu v prípade otázok či pochybností.

Kontrola po zákroku

Po všetkých očných operáciách je potrebné absolvovať kontrolné vyšetrenie. Termíny pooperačných kontrol určí váš ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a druhu podstúpenej liečby. Obmedzenia po zákroku sa môžu individuálne meniť podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára. So všetkými potrebnými informáciami ohľadne vašej operácie budete včas a podrobne oboznámený.

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ aj vy chcete zbaviť keratokonusu, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na bezplatnú konzultáciu.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.


Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov vo VESELY Očná Klinika [1].