OCT vyšetrenie

Diagnostika sietnice pomocou OCT

Cena vyšetrenia je 35 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Na našej klinike vykonávame aj diagnostiku sietnice, ktorá je dôležitá pre včasné odhalenie závažných interných aj očných ochorení. Jednoduchým vyšetrením pomocou OCT prístroja (optického koherenčného tomografu) vám vieme rýchlo, bezbolestne a bez dotyku oka vyšetriť hrúbku sietnice, zmeny v jej štruktúre a nazrieme aj do tej najmenšej vrstvy oka.

Mnohé ochorenia sa totiž prejavia práve zmenou hrúbky sietnice. Najčastejšie sú to závažnejšie ochorenia očného pozadia, ktoré sa najprv prejavujú zmenou hrúbky sietnice a až výrazne neskôr prichádza ku zmene videnia, a teda aj k badateľným symptómom.

Pri zelenom zákale sa napríklad sietnica stenší, diabetici majú sietnicu naopak hrubšiu. Aj ochorenie žltej škvrny (najostrejší bod videnia) alebo pečeňové škvrny na očnom pozadí sa pomocou tohto vyšetrenia dajú rýchlo odhaliť.

 

Čo všetko odhalí OCT vyšetrenie?

Optický koherenčný tomograf (OCT) poskytuje aj diagnostické vyšetrenie nasledovných častí oka:

  • makula
  • vrstvy nervových vlákien
  • slepá škvrna

Informácie získané pomocou OCT vyšetrenia vytvárajú obrazy vrstiev sietnice vo vysokej kvalite a rozlíšení, a poskytujú tak kompletný náhľad na prierez štruktúry sietnice a tkaniva. Výsledok merania predstavuje dáta, ktoré sú pre našich odborníkov potrebné, aby dokázali diagnostikovať a navrhnúť liečbu glaukómového alebo sietnicového ochorenia.

Hlavné ochorenia, ktoré sa zvyknú diagnostikovať za pomoci OCT vyšetrenia sú:

 

CHCEM SA OBJEDNAŤ