MUDr. Ľubica Veselá

MUDr. Ľubica Veselá

Primárka, Košice

MUDr. Ľubica Veselá

V súčasnosti sa venuje práci v očnej ambulancii v Košiciach, kde poskytuje kompletnú očnú starostlivosť od roku 2003. Od r. 2011 je táto očná ambulancia súčasťou očnej kliniky VESELY OK.

Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných prednášok, členkou viacerých odborných organizácií a prezidentkou Združenia súkromných očných lekárov Slovenska.

Curriculum

Po štúdiu na LF UPJŠ Košice v r. 1971 nastúpila na miesto sekundárneho lekára na Očnej klinike LF UPJŠ v Košiciach, kde pracovala do r. 1980.

Po úspešnej I. aj II. atestácii v odbore oftalmológia pôsobila od r. 1981 ako hlavný ordinár pre detskú oftalmológiu v NsP Žilina, kde sa zamerala na zavádzanie nových technológií, najmä na využitie excimerového laseru v oftalmológii.

Na jar 1994 sa stala medicínskou riaditeľkou laserového refrakčného centra Vista-Point v Žiline, kde pracovala až do roku 2002. MUDr. Ľubica Veselá je jednou zo zakladateliek refrakčnej chirurgie na Slovensku.

Od roku 2003 pracuje v Košiciach, kde založila spoločnosť Zdravé oko, prevádzkovateľa VESELY I Očná Klinika v Bratislave, Košiciach, Poprade a Starej Ľubovni. V súčasnosti pracuje ako vedúca lekárka očnej ambulancie VESELY OK v Košiciach.