Keratokonus

Keratokonus

Cena liečby už od 110 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Keratokonus je ochorením rohovky – čirého a priehľadného tkaniva, cez ktoré do oka ako prvé prenikajú svetelné lúče. Jej pravidelnosť a priehľadnosť sú veľmi dôležité. Pri tomto ochorení dochádza ku zlému zakriveniu rohovky. Ochorenie väčšinou postihuje obe oči naraz.

Je to veľmi zriedkavé ochorenie, vyskytuje sa v 1 prípade zo 1000 až 1500 ľudí a najčastejšie postihuje mladých mužov. Príčina vzniku tohto ochorenia doposiaľ nie je celkom objasnená, predpokladá sa však súčinnosť dedičnosti, mechanických vplyvov alebo alergie.

Keratokonus býva často spojený aj s inými ochoreniami, napríklad s atopiou, Downovým syndrómom, Turnerovým syndrómom či Marfanovým syndrómom.

Oko s keratokonusom

Oko s keratokonusom

Príznaky

Toto očné ochorenie prichádza potichu – mnohí pacienti neraz ani nevedia, že ním trpia. Prvé príznaky v podobe zhoršeného videnia sa objavujú v druhej dekáde života (medzi 10. až 20. rokom). Priebeh choroby je spojený aj s nárastom krátkozrakosti (mínusové dioptrie) a astigmatizmu (cylindrické dioptrie). Tie sa však veľmi ťažko dajú korigovať pomocou okuliarov.

Neliečený keratokonus môže spôsobiť slepotu postihnutého oka, ktorej predchádzajú roky trápenia sa so zhoršeným, až nepoužiteľným videním.

 

 

Liečba

Podľa toho, v ktorom zo štyroch štádií sa ochorenie pacienta nachádza, zvolíme najvhodnejší terapeutický postup. VESELY I Očná Klinika ako jediné pracovisku na Slovensku dokáže poskytnúť kompletnú liečbu tohto závažnejšieho ochorenia.

V minulosti bolo možné ovplyvniť priebeh ochorenia len pomocou tvrdých kontaktných šošoviek. Dnešné možnosti liečby sú oveľa širšie a ich vhodnosť záleží od štádia, v ktorom sa keratokonus nachádza.

Na liečbu keratokonusu sa používa niekoľko metód:

1

Corneal Cross Linking (CXL)

CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu keratokonusu, nie kompenzovať cylindrickú chybu, ktorá vzniká s progresiou tohto ochorenia. CXL je možné použiť vo dvoch variantoch, a to tzv. neinvazívnu (bez abrázie epitelu rohovky) a miniinvazívnu (s abráziou epitelu rohovky).

2

Implantácia intrastromálnych segmentov (krúžkov)

V prípade výskytu vyšších cylindrických dioptrií je možné tieto kompenzovať implantáciou takzvaných instrastromálnych segmentov. Pri tejto operačnej technike sa do cca 80 % hrúbky rohovky vloží jeden alebo dva segmenty. Presný počet závisí od toho, aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu. Na záver operácie sa oko prekryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na štvrtý pooperačný deň. Pooperačná liečba je veľmi krátka a trvá len sedem dní.

3

Laserová korekcia podľa topografického nálezu rohovky

Pri určitých formách skorého nálezu keratokonusu je možné vykonať dva výkony v jednom: ošetriť rohovku excimerovým laserom, čím sa docieli korekcia dioptrickej (refrakčnej) chyby rohovky a následne sa na rohovke vykoná CXL procedúra (pozri vyššie). Tá zabezpečí stabilizáciu rohovky, a tým aj zastavenie progresie keratokonusu. Tento výkon však nemôže podstúpiť každý pacient. Obmedzenia sú dané štádiom keratokonusu, veľkosťou dioptrickej chyby, a najmä hrúbkou rohovky.

4

Transplantácia rohovky

Najvhodnejší postup pri transplantácii rohovky volíme podľa miery poškodenia rohovky a podľa nálezu. Snažíme sa, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, tzv. perforujúcu alebo len čiastočnú, tzv. lamelárnu, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

Všetky transplantácie vykonávame v lokálnej anestézii, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás na našej klinike. Čakacia doba na transplantáciu je vo väčšine prípadov kratšia ako 8 týždňov.

Bezplatná konzultácia

Pokiaľ máte podozrenie na ochorenie keratokonus aj vy, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady. Stačí sa objednať na bezplatnú konzultáciu.

Objednajte sa na vyšetrenie alebo na bezplatnú konzultáciu.


Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov vo VESELY Očná Klinika [1].