Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Glaukóm - príznaky, prevencia, liečba

Glaukóm – príznaky, prevencia a liečba
6. februára 2018 Admin Veselý

Glaukóm – príznaky, prevencia a liečba

Glaukóm patrí k zákerným ochoreniam, pretože sa v počiatočnom štádiu vôbec neprejavuje. Poznáte všetky rizikové faktory, ktoré majú súvis so vznikom zeleného zákalu?

Glaukóm, ľudovo aj zelený zákal, je ochorenie, ktoré zapríčiňuje trvalú degeneráciu a odumieranie zrakového nervového tkaniva. Tento nerv prenáša vizuálne obrazy do nášho mozgu, jeho poškodením môže dôjsť k čiastočnej či dokonca k úplnej strate zraku. Glaukóm vzniká vtedy, ak sa v oku neprimerane zvýši vnútroočný tlak, čo je výsledkom nahromadenia množstva vnútroočnej tekutiny, ktorá nemá kam odtekať. Komorový mok začne tlačiť na citlivé zrakové nervy, a ak liečba nenastane včas, môže dôjsť až k trvalému poškodeniu zraku.

Aké sú príznaky glaukómu?

O tom, že trpíte týmto ochorením nemusíte dlhšiu dobu ani tušiť. Zákerný glaukóm sa v prvotnom štádiu totiž nemusí nijak prejaviť a aj napriek zvýšenému vnútroočnému tlaku pacienti nepociťujú zväčša žiadnu bolesť či iné problémy. Medzi najbežnejšie príznaky glaukómu, ktoré sa vyskytnú u postihnutého najskôr, patria menšie výpadky v zornom poli. Postupom času sú tieto výpadky stále väčšie a intenzívnejšie, objavuje sa tiež strata periférneho videnia. V poslednom štádiu dôjde k odumretiu zrakového nervu, čoho výsledkom je úplná a nezvrátiteľná slepota.

Aké sú rizikové faktory glaukómu?

Glaukóm najčastejšie trápi starších ľudí, výskyt tohto ochorenia je preto úzko spojený s vekom. Ďalším rizikovým faktorom je genetika, kedy zelený zákal vznikne u človeka ako vrodená porucha. V prípade, že ste v rodine už mali osobu, ktorej bol diagnostikovaný glaukóm, existuje riziko, že sa vyskytne aj u vás. Ochorenie okrem toho často súvisí aj s diagnostikovaným diabetes, nízkym krvným tlakom alebo krátkozrakosťou. Objaviť sa tiež môže po vnútroočných zápaloch či úrazoch oka.

Primárny glaukóm sa v začiatku neprejavuje

V súčasnosti odborníci rozlišujú hneď niekoľko typov zeleného zákalu, najčastejšie sa lekári stretávajú s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom. Ten v začiatkoch nespôsobuje človeku žiadne badateľné komplikácie vo videní. Okrem postupnej straty periférneho videnia, pacienti v neskoršom štádiu občas pozorujú vo videní aj farebné kruhy či dúhové žiary v okolí svetelných zdrojov. V prípade, že sa podarí toto ochorenie odhaliť včas, liečba kvapkami býva vo veľkej miere úspešná.

Ďalším typom je primárny glaukóm s uzatvoreným uhlom, ktorý sa zvykne označovať aj ako akútny glaukóm či glaukómový záchvat. Sprevádza ho silná a intenzívna bolesť a pocit tlaku v oku či okolí, nevoľnosť a rozmazané videnie. Ak takto postihnutý človek nevyhľadá lekársku pomoc čo najskôr, hrozí úplná strata zraku vo veľmi krátkom čase.

Zelený zákal môže u človeka vzniknúť aj ako následok iného ochorenia oka, v takom prípade hovoríme o sekundárnom glaukóme. Posledným typom zeleného zákalu je vrodený glaukóm.

Glaukóm u detí je veľmi nebezpečný

Glaukóm sa neobjavuje len u starších ľudí, vyskytnúť sa môže aj u detí, a to najmä do jedného roka. Ide o vrodený glaukóm. Za zeleným zákalom u malých detičiek sa často skrýva buď upchatý odtokový kanál v oku alebo nevyvinutý odtokový systém. Oko, na ktorom sa nachádza vrodený glaukóm sprevádzajú viaceré typické prejavy ako slzenie, citlivosť na svetlo, začervenanie či zakalená rohovka.

Deti, ktoré trpia na toto ochorenie, sa tiež často vyznačujú neprirodzene veľkými očami. U detí sa môže objaviť aj nededičný typ glaukómu, v tom prípade bude jedno oko výrazne väčšie ako to druhé. Odborníci radia vyhľadať pomoc lekára hneď a nečakať. Glaukóm môže totiž aj u detí spôsobiť úplnú stratu zraku.

Aká je prognóza glaukómu?

Prognóza glaukómu závisí od toho, v akom štádiu sa podarí toto zákerné ochorenie odhaliť. Ak postihnutý človek príde k očnému špecialistovi včas, prognóza je sľubná a šanca, že sa pacientovi podarí zrak zachrániť bez väčšieho poškodenia je vysoká. Samotná liečba je dnes už našťastie pre pacienta bezpečná a v mnohých prípadoch aj úspešná.

Glaukóm sa v počiatočnom štádiu lieči špeciálnymi kvapkami, očný špecialista môže pacientovi nariadiť aj ich kombináciu. Tu sa vyžaduje veľká disciplína, pravidelné a presné dodržiavanie pokynov lekára je pre udržanie vnútroočného tlaku v normálnych hodnotách, nevyhnutné. Vážnejšie stavy sa riešia laserovým zákrokom, prípadne operáciou. Treba si však uvedomiť, že akékoľvek poškodenie zrakového nervu už nie možné odstrániť, nasadená liečba môže už len predísť ďalšej deformácii zraku, respektíve úplnej slepote.

Liečba glaukómu

Glaukóm sa dá liečiť 2 spôsobmi a to buď liekmi, alebo operáciou. V prvom prípade sa jedná o zníženie očného tlaku pomocou špeciálnych očných kvapiek. V tomto prípade liečby treba najskôr navštíviť očného lekára a prediskutovať s ním priebeh liečby. Následne treba prísne dodržiavať jeho inštrukcie. K liečbe pomocou chirurgického zákroku sa pristupuje v prípade, že liečba liekmi nezabrala. Tento zákrok sa odborne nazýva trabekulektómia a jedná sa o mikroinvazívny zákrok.

Nepodceňujete preventívne prehliadky

Ako je vidieť, jediným účinným spôsobom, ako predísť glaukómu a riziku straty zraku sú pravidelné kontroly u očného lekára od 40. roku života. Už počas nich sa dá odhaliť podozrenie na ochorenie, ktoré sa následne overí špeciálnym vyšetrením.

Ak sa vás dotýkajú vyššie spomenuté rizikové faktory, preventívna prehliadka sa odporúča bez ohľadu na vek. Zhoršené videnie teda nepodceňujte, radšej hneď navštívte očnú kliniku, kde môžete podstúpiť kompletné vstupné vyšetrenie.

CHCEM SA OBJEDNAŤ