Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 0917 702 755 • 052 / 4317 385

Detský cenník

Detská očná ambulancia

Screeningové preventívne očné vyšetrenie bez rozkvapkania (2VIN-4) 40 €
Kompletné preventívne očné vyšetrenie s rozkvapkaním 100 €
Preventívne očné vyšetrenie pre deti do 3 rokov a nespolupracujúce deti 80 €
Kompletné preventívne očné vyšetrenie s rozkvapkaním – po screeningu 70 €
Cielené vyšetrenie (glaukóm, očné pozadie, …) 50 €
Kontrolné vyšetrenie 20 €
Vyšetrenie na Hessovom štíte 30 €
Vyšetrenie na synoptofore 30 €
Vyšetrenie dvojitého videnia (diplopia) 120 €
Balík troch vyšetrení (Maddox, Worth test, Bagolini test) 50 €
Perimeter 25 €
OCT 35 €
Vyšetrenie očného pozadia u nedonosených detí 40 €
Preplach slzných kanálikov 20 €
Akútne očné vyšetrenie (vybranie cudzieho telieska, zápal, …) 30 €
Akútne očné vyšetrenie s rozkvapkaním 40-80 €
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia do 15 minút zdarma
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia nad 15 minút 25 €

Ortopticko-pleoptické centrum

Základné cvičenie v ortopticko-pleoptickom centre (Campbellov stimulátor, cheiroskop, …) do 30 min. 20 €
Cvičenie v ortopticko-pleoptickom centre na synoptofore do 30 min. 30 €
Cvičenie diploptiky pomocou priziem 60 €
Kontrolné vyšetrenie v priebehu liečby – úprava korekcie (po 15.cvičení) 30 €
Balík 15 cvičení vrátane kontrolného vyšetrenia – cvičenie na campbellovom stimulátore 200 €
Balík 15 cvičení vrátane kontrolného vyšetrenia – kombinované cvičenia 300 €
Balík 15 cvičení vrátane kontrolného vyšetrenia – cvičenie diploptiky 750 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Možnosti financovania

icon box image

Platba v hotovosti.

icon box image

Platba kreditnou kartou.