Pohotovosť: 0901 787 808 (viac info)
BA 02 / 3211 4644 • PP 052 / 3211 351 • KE 055 / 6424 848 • 052 / 4317 385

Preise

Preisliste

Komplette Untersuchung mit Konsultation 80 €
Spezialisierte Augenuntersuchung 60 €
Gezielte Augenuntersuchung 40 €
Brillenverschreibung  40 €
Voruntersuchung vor Laseroperation 70 €
Voruntersuchung vor Refraktionseingriff (PRELEX, RLE, …) 70 €
Voruntersuchung vor Behandlung des grauen Stars 40 €
Voruntersuchung vor Hornhautbehandlung (Heilung des Keratokonus, Transplantation der Hornhaut, …) 60 €
Kontrolle nach Operation 20 €
Diagnostische Augenuntersuchung (Topografie, Biometrie, Endothel, …) 40 €
OCT Untersuchung 35 €
Untersuchung des Blickfeldes – Perimeter 25 €
Untersuchung und Diagnose von Glaukom (grüner Starr) 85 €
Verabreichung eines Medikaments per Injektion (ohne Preis des Medikaments) 5 €
Infusionsbehandlung 80 €
Konsultation mit dem Arzt ohne Untersuchung (max. 15 Minuten) gratis

TERMIN VEREINBAREN

Preisliste von Operationseingriffen

Preisliste von Lasereingriffen

PRK „Standard“ 290 €
PRK „Auf Maß“ 440 €
LASEK „Standard“ 460 €
LASEK „Auf Maß“ 570 €
Femto LASIK (Behandlung mittels Femtosekundenlaser) 599 €
iLASIK (Behandlung mittels Femtosekundenlaser „Auf Maß“) 970 €

Preisliste von Refraktionseingriffen mit Linsenimplantation

Linsenimplantation (RLE und PRELEX)

RLE – Refractive Lens Exchange 810 €
RLE Toric (mit Kompensation des Astigmatismus) 1 110 €
PRELEX – Presbyopic Lens Exchange 1 040 €
PRELEX Toric (mit Kompensation des Astigmatismus)  1 520 €
Benötigung des Femtosekundenlasers CATALYS  260 €

Implantation einer phakischen Linse

IrisClaw IOL 1 380 €
STAAR Surgical 1 480 €

Preisliste von Operationen des grauen Stars

Operation mittels Phakoemulsifikation

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Monofokale Linse 500 € 0 € 0 € 0 €
Monofokale torische Linse (mit Kompensation des Astigmatismus) 750 € 250 € 250 € 250 €
Multifokale Linse 1 040 € 490 € 490 € 490 €
Multifokale torische Linse (mit Kompensation des Astigmatismus) 1 520 € 1 130 € 1 130 € 1 130 €
Diabetische IOL 810 € 0 € 0 € 0 €
Benötigung des Femtosekundenlasers CATALYS 260 € 260 € 260 € 260 €
LED Navigationssystem VERION (bereits im Preis multifokaler Linsen inbegriffen) 50 € 50 € 50 € 50 €
Paket „Schutz der Netzhaut“ (Präparat, welches Omega-3 Fettsäuren enthält und OCT Untersuchung ein Monat nach der Behandlung) 30 € 30 € 30 €

Operation mittels Femtosekundenlaser

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Monofokale Linse 760 € 260 € 260 € 260 €
Monofokale torische Linse (mit Kompensation des Astigmatismus) 1 010 € 510 € 510 € 510 €
Multifokale Linse 1 300 € 750 € 750 € 750 €
Multifokale torische Linse (mit Kompensation des Astigmatismus) 1 780 € 1 390 € 1 390 € 1 390  €
Diabetische IOL 1 070 € 260 € 260 € 260 €
LED Navigationssystem VERION 50 € 50 € 50 € 50 €
Paket „Schutz der Netzhaut“ (Präparat, welches Omega-3 Fettsäuren enthält und OCT Untersuchung ein Monat nach der Behandlung) 30 €  30 € 30 € 30 €

Operation sekundären grauen Stars

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Operation sekundären grauen Stars mittels Aspiration 510 € 155 € 155 € 155 €
Operation sekundären grauen Stars mittels Nd:YAG Laser 220 € 50 € 50 € 50 €

Sekundäre Implantation der IOL

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Monofokale Linse 510 € 170 € 170 € 510 €
Vorderkammerimplantation der IOL 510 € 130 € 130 € 510 €

Preisliste anderer Hornhauteingriffe

 

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Intrastromale Implantation von Distanzringen 1 480 € 130 € 130 € 130 €
CXL Therapie – corneal cross linking 450 € 120 € 120 € 120 €
Kombinierter Eingriff „Implantation von Distanzringen und CXL Therapie“ 1 930 € 500  € 500 € 500 €
IAK – inzisieve astigmatische Keratotomie 540 € 210 € 210 € 190 €
Applikation einer ESCLERA Kontaktlinse 100 € 100 € 100 € 100 €

Transplantation der Hornhaut

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Hornhauttransplantation – perforing 2 520 € 320 € 320 € 320 €
Hornhauttransplantation – lamelar 2 420 € 220 € 220 € 220 €
Transport des Implantats variabler Betrag – von der Transportfirma abhängig (0-600€)
Decken der Hornhaut durch eine Amnionmembran 500 € 250 € 250 € 250 €
Operation in voller Narkose – 2 Stunden 420 € 420 € 420 € 420 €
Jede weitere begonnene Stunde 180 € 180 € 180 € 180 €

Preisliste anderer Hornhauteingriffe

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Intrastromale Implantation von Distanzringen 1 480 € 130 € 130 € 130 €
CXL Therapie – corneal cross linking 450 € 120 € 120 € 120 €
Kombinierter Eingriff „Implantation von Distanzringen und CXL Therapie“ 1 930 € 500  € 500 € 500 €
IAK – inzisieve astigmatische Keratotomie 540 € 200 € 210 € 540 €

Preisliste anderer Augenbehandlungen

Selbstzahler VšZP Dôvera Union
Reposition der implantierten IOL 370 € 100 € 100 € 100 €
Explantation und Reimplantation der IOL 740 € 230 € 230 € 740 €
Implantation eines kapsulären Rings 95 € 95  € 95 € 95 €
Benutzen eines Vitrektoms während des Eingriffs 120 € 120 € 120 € 120 €
Operation des Grünen Stars (Glaukom) 450 € 120 € 120 € 120 €
Operation des Grünen Stars mit Implantat 780 € 450 € 450 € 450 €
Plastische Augenlidoperation 500 € 300 € 300 € 270 €
Operation des Geschwürs am Augenlid 370 € 210 € 160 € 170 €
Operation des Pterygiums 230 € 30 € 5 € 0 €
Operation des des Geschwürs der Bindehaut 370 € 105 € 122 € 170 €
Operation des Zusammenwachsens der Bindehaut 250 € 0 € 250 € 250 €
Operation der Tränenpunkte und Tränendrüsen 140 € 10 € 0 € 140 €
Implantation der Tränenpunkteendkapsel 150 € 150 € 0 € 150 €
Laserbehandlung der Nethaut 40 € 20 € 0 € 40 €
Elektroepilation 100 € 0 € 0 € 0 €
Tarsophie 160 € 0 € 0 € 0 €

Andere kleine Eingriffe im Augenbereich

ohne Nähen 130 €
mit Nähen 170 €

Operation in voller Narkose

erste Stunde 420 €
jede nächste begonnene Stunde 180 €

TERMIN VEREINBAREN

Príďte viacerí a buďte VESELÍ!

Chcete s a zbaviť okuliarov a rozmýšľate o najšetrnejšom zákroku iLASIK? Dohodnite sa s rodinnými príslušníkmi, alebo Vašimi kamarátmi a zbavte sa okuliarov spoločne. My potom Vaše staré okuliare, ktoré už nebudete potrebovať, pošleme do Afriky tým, ktorí ich potrebovať budú. Takto nie len ušetríte, ale aj pomôžete tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.

Je Vás viac, chcete sa zbaviť okuliarov a ešte aj ušetriť? Získajte náš „VESELY Grup On“ a podľa počtu členov skupiny bude vysoká Vaša zľava.

 1. Vstupné vyšetrenie pred zákrokom nemusíte podstúpiť v jeden deň. Môžete ho absolvovať v jednom týždni
 2. Ani zákrok nemusí každý člen absolvovať v jeden deň. Termíny zákrokov si môžete rozložiť do 14 dní
 3. Počet účastníkov v jednej skupine je obmedzený. Po prevýšení stanoveného maximálneho počtu je potrebné vytvoriť novú skupinu.
 4. Zľavu môžete uplatniť na najlepší zákrok z našej ponuky iLASIK
 5. Vy sami si vyberiete Vášho zástupcu na komunikáciu s VESELY | očná klinika, ktorý dohodne termíny vyšetrení, zákrokov a výšku zľavy
 6. Pred vyšetrením prvého člena skupiny zástupca „skupiny“ musí doručiť definitívny zoznam členov celej skupiny
 7. Po vyšetrení prvého člena skupiny už nie je možné skupinu dodatočne rozširovať o ďalších členov
 8. Termíny vyšetrení a zákrokov sú záväzné a nie je možné ich meniť.
 9. VESELY | očná klinika si vyhradzuje právo zmeny termínu vyšetrenia, či zákroku. Takáto zmena však nebude mať žiaden vplyv na cenu zákroku
 10. Termín zákroku a definitávna výška zľavy budú stanovené až po absolvovaní vyšetrenia posledným členom skupiny a úhrade nevratnej zálohovej platby každým členom skupiny vo výške 800,- EUR
 11. Doplatok ceny zákroku bude uhradený v deň operácie každým členom skupiny individuálne
 12. Nie je možné pridať sa do skupiny uchádzajúcej sa o skupinovú zľavu až po absolvovaní predoperačného vyšetrenia alebo po stanovení termínu zákroku
 13. V prípade zrušenia zákroku niektorým členom zo skupiny môžete postupovať nasledovne:
  1. uhradiť cenu zákroku aj za chýbajúceho člena a získať tak pôvodnú zľavu
  2. uplatniť si zľavu s nižším počtom účastníkov
  3. nahradiť člena novým
 14. Za člena skupiny uchádzajúceho sa o skupinovú zľavu sa považuje každý, kto má záujem podstúpiť laserovú korekciu na oboch očiach. V prípade korekcie len na jednom oku je možné jedného člena skupiny nahradiť dvomi takými, ktorí chcú podstúpiť korekciu len na oku jednom
 15. Pokiaľ sa člen skupiny nemôže dostaviť na zákrok z objektívnych príčin (choroba, súdne pojednávanie, …) môže presunúť svoj zákrok na iný deň po predložení potvrdenia o návšteve lekára a úplnom uhradení zvyšnej ceny zákroku
 16. Ak dôjde k odloženiu zákroku zo strany VESELY | očná klinika platia podmienky „VESELY GroupOn“

VESELY GroupOn

Počet osôb v skupine Zákroky zdarma * Výška zľavy
3 osoby jeden zákrok zdarma 970 €
4 osoby dva zákroky zdarma 1 940 €
5 osoby tri zákroky zdarma 2 910 €
6 osoby štyri zákroky zdarma 3 880 €
7 osoby päť zákrokov zdrama 4 850 €
8 osoby šesť zákrokov zdrama 5 820 €

* Zákrok znamená operačný výkon femtosekundovým a excimerovým laserom na jednom oku.